Äventyr/Ide: Att stänga dödens port

Har du något äventyr som ligger och dammar? Dela gärna med dig!
Post Reply
User avatar
Gabriel
Magillersk Fogde
Posts: 237
Joined: 2011-06-13 11:31

Äventyr/Ide: Att stänga dödens port

Post by Gabriel »

Ett äventyr med mer inriktning på lite skräckkänsla, situationshantering och detektivarbete än att 'penetrera Spindelkonungens Pyramid, döda monstren och stjäla skatten'.

Detta inlägg är även för potentiella spelare och innehåller bara mycket begränsade 'spoilers' som är del av bakgrunden till äventyret.

I detta äventyr hamnar Rollpersonerna i en knepig och stressfull situation som involverar lite av ett mysterium, det som är viktigt för SL är huvudsakligen att lägga upp det rätt så att han inte har Rollpersoner som har den sortens resurser att de helt enkelt använder TRANSFER för att fly till ett annat dimensionsplan eller tömmer en säck med guld från tidigare uppdrag på en lokal makthavare och tar några månaders semester i dennes jaktstuga.

Upplägg:

- RP befinner sig i en relativt stor stad av respektabel ålder, tänk gamla ruiner, kloaker och övergivna hus.

- Landet/Riket/Området staden befinner sig är under ganska hård press från en dominant religion eller en förtryckande regim (som kan ha rasistiska, religiösa eller andra böjelser). Jag föredrar dock personligen en religion med mycket makt (ex att bränna folk som de inte gillar på bål givet att de inte är särskilt viktiga).

- RP är del av en underjordisk gruppering/rörelse 'Ugglans vingar' som skyddar/består av dem som jagas och/eller förtrycks. De har ett antal hemliga mötesplatser och en sorts 'bas' där man förvarar olagliga böcker, verktyg, har vissa möten etc. RP tillhör rörelsens kärna i denna stad och känner alla i kärnan (och vise versa) vilket leder till att man tar hand om varandra av ren självbevarelsedrift.

- Varje RP bör ha någon anknytning till staden eller komplikation som förklarar varför de stannar kvar. Exempelvis familj eller att alla deras resurser är uppknutna i ett litet värdshus som knappt går runt. Kanske en av deras systrar är livegen eller slav och RP försöker spara ihop att köpa henne fri? Kanske har RP en fru och barn som inte känner till (eller skulle stödja) dennes aktiviteter? Kanske är RP efterlyst och kan röra sig försiktigt i en stor stad, men har problem att förflytta sig längs landsvägarna eller liknande utan rejält med muta-vakter pengar.

- Varje RP bör antagligen syssla med något som gör hen jagad: kanske skriver kätterska böcker under en pseudonym, är efterlyst av kyrkan på grund av någon olycksalig händelse, kanske någon form av olaglig magi? De kan även vara make/maka/älskare/bror till en person som är ex efterlyst och därigenom en person av intresse. Med intresse menar jag kedjor, glödgade tänger etc. (Återigen bör SL begränsa RP till den sortens magiker som inte kan haverera äventyret)

Så vad handlar äventyret om?

Helt enkelt så förändras omständigheterna ganska drastiskt för 'Ugglans vingar' där flera hot uppstår i samband med en möjlighet till att lösa många av de problem som kretsen har.

RP måste i samarbete med varandra lösa en gåta som hemsöker gruppen, under en osäker tidsbegränsning - tanken är att de ska försöka att lösa sitt problem med den möjlighet som presenteras likt en livboj av SL. Kanske väljer de annorlunda? Men oavsett om de lyckas eller misslyckas med det så kan det bli en mycket spännande och rörig upplösning.

Nyckelord: Stadsmiljö, Sociala komplikationer, Resursbrist, Rysare, Flykt/Gömma sig från Övermäktig fiende
User avatar
Gabriel
Magillersk Fogde
Posts: 237
Joined: 2011-06-13 11:31

Re: Äventyr/Ide: Att stänga dödens port

Post by Gabriel »

Den finns som pdf och ser ursnygg ut, men sånt får jag inte bifoga som bilaga...

För Spelledaren

OBSERVERA, VILL DU SPELA DETTA NÅGON GÅNG SÅ LÄS EJ LÄNGRE, DET KOMMER ATT SABOTERA DIN SPELUPPLEVELSE!!

Ett yttre hot tvingar 'Ugglans Vingar' att ta en chans, eftersom en lysande möjlighet samtidigt visar sig. Detta leder till ett annat hot, som om du som SL gör ditt jobb väl kommer att fullständigt missförstås av rollpersonerna.

Yttre hot :
En av gruppens äldsta medlemmar blir tagen av förtryckarnas hejdukar, den kyrkliga inkvisitiationen eller kanske statens hemliga polis. En mycket pålitlig medlem av gruppen ser detta och undkommer med nöd och näppe, kanske tom någon nästan dödlig skada för att det ska kännas extra trovärdigt.
Denna person känner till alla gruppens medlemmar, deras hemliga bas, var de bor, var deras barn arbetar, var deras barnbarn bor etc. Även om den gripne medlemmen säkerligen kommer att göra sitt yttersta för att motstå tortyr och förhör så kommer övermakten säkerligen inom dagar eller veckor att knacka på rollpersonernas dörrar.

De måste alla fly, gömma sina närmaste och dem de älskar - med allt det innebär. De har dessutom just nu rejält illa ställt finansiellt eftersom deras gemensamma resurser nyligen tömts för att rädda en likasinnad med hjälp av svidande stora mutor.

En gyllene möjlighet:
Iden kommer från en av medlemmarna, någon lämplig individ som eventuellt kan tänkas arbeta med lik eller inom prästerskapet. Han har nu tillgång till kvarlevorna av Aracio De'Veluso, en rik man som det spekulerats mycket om på krogarna .
... Aracio De'Veluso, en av de rikaste männen i området dog och man fann mannens skattkistor tomma med en förolämpande lapp från den högt uppsatte mannen till sina efterlevande ...
En av gruppens medlemmar ägnar sig åt magi relaterat till andar och dödens rike, han tillfrågas om det vore möjligt att få fram var den döde gömt sitt guld. Han säger att det är en ganska enkel sak att tala med den döde, men att de döda ofta är talträgna och att de sällan ger klara besked och instruktioner.
Den döde väl frammanad antar en mycket tydligare skepnad än vad spiritisten är van vid och spyr galla översina kvarlevande ättlingar, samt avslutar med 'Ni gamar som vill ha guldet kan kyssa min rumpa' och bleknar bort under ett synbart vredesutbrott.

Spiritisten säger att han aldrig haft att göra med en mer talför och kraftfull vålnad och känner att vi har alla möjligheter att fortsätta detta. Han behöver vila efter ansträngningen och föreslår att ett nytt försök görs imorgon.

Nu är det dock så att den medlem i gruppen som ordnade fram /skapade tillgång till kvarlevorna har sett en underlig tatuering på den dödes vänstra skinka och antar helt korrekt att det är en ledtråd till skatten. På grund av sin 'akademiska' bakgrund så listar denne man/kvinna ut ledtråden men bestämmer sig för att behålla skatten själv.

Förrädaren tar kontakt med en mycket farlig individ, en yrkesmördare, som hen har blodsband till eftersom hen INTE vill att resten av 'Ugglans Vingar' ska få mer information. Denne mördare får hjälp av förrädaren att nå spiritisten och dödar denne på ett sätt så att man skulle kunna tro att någon från andra sidan graven kunde ha gjort det. Han gömmer dessutom den rike mannens kropp (om SL anser att det är lämpligt att gruppen helt enkelt stal liket).

Förrädaren tar dessutom tillfället i akt att försvinna, genom att lämna en slarvig lapp hos någon av Rollpersonerna 'Jag är jagad, han är ute efter oss alla, vi skulle aldrig öppnat dödens dörr. Han kommer, han kommer..'.

Medlemmarna av 'Ugglans Vingar' kommer nu troligtvis (samt rollpersonerna) att hitta liket av Spiritisten och lappen från Förrädaren och tro att de är målet inte bara jagade av kyrkan/staten men även en hämndlysten vålnad som vill döda dem alla.

Mördaren lurar kvar i närheten och kommer att försöka döda några fler av gruppen om möjlighet öppnar sig, innan han beger sig iväg till Förrädaren för att gemensamt försöka samla upp skatten.


Intressanta vektorer att leka med som SL:

- Kanske den döde mannens vålnad försöker varna gruppen 'Ugglans Vingar' för mördaren, men kommer att vara trolig att misstolkas. Ex: En vag skepnad som ni känner igen avtecknas mot den slitna stenväggen och ni hör ett vagt mumlande, '..annars kommer ni alla att dö..'. SL kan ha MYCKET roligt med detta.
- Ledtrådar behöver släppas med försiktighet och när RP förtjänar det. Någon detalj eller småsak borde visa mot att ett mer normalt skeende är involverat, exempelvis kan SPÅRA slag visa att någon släpat iväg liket. Kanske har Förrädaren rivitut några viktiga sidor i en bok om tecken-tolkning eller 'hög kvuliriska' och lämnad boken lite slarvigt i brådskan, så att en ev. akademiskt kunnig individ kan se att någon mycket nyligen (kanske även i samband med mordet) varit intresserad av att tolka tecken kopplade till den dödes kulturella ursprung. Kanske man kan låta Rollpersonerna snubbla över att Förrädaren frågat en lokal tatuerare hur man bäst gör tatueringar på död hud så tydliga som möjligt (tidsmässigt strax efter den första ritualen).
- Mördaren är den bästa vägvisaren, men gör honom smart och hårdhudad, inte lättskrämd eller lättfångad. Hen tar heller inte dumma risker och är väl bevandrad i metoder att smälta in i omgivningen och de kretsar som RP rör sig. Även om RP stöter på Mördaren, eller upptäcker att hen förföljer dem så bör Mördaren ha en bra historia eller vettigt trovärdig lögn till förfogande. Glöm inte att Mördaren har haft tillgång till Förrädarens kunskap om Rollpersonerna, så 'Din fru betalade mig för att få veta vad du gör ute på nätterna'. Riktat mot en RP som inte berättat allt för sin maka skulle varamycket sannorlikt. Samt möjligt att ge Mördaren en chans att komma nära nog att hugga in en dolk i hakan på en ensam RP eller ev. Fly från en grupp av RP. Färdigheter som Anfall Bakifrån, Bluffa, Upptäcka Fara och annat borde spela stor roll här.
- Rollpersonerna kan lyckas hitta liket, tolka de gåtfulla tecken som var tatuerade på skinkan (även om jag skulle föreslå att Mördaren skurit sönder den så mycket som möjligt). Kanske eventuellt lyckas med en ny ritual (kanske någon med kontakter i undre världen kan lyckas få fram någon vidrig nekromantiker eller häxa som kan rätt sorts magi för en ny kontakt).
- En intressant vändning vore att tillföra en präst eller helig krigare som dyrkar någon sorts dödsgud och som fått en uppenbarelse av den döde mannens vålnad via sina heliga krafter, denne kan anse att detta måste lösas på ett speciellt sätt för att vålnaden ska få frid och kan eventuellt även ha en dold agenda där hen anser att RP och alla involverade i historien behöver straffas.

Att få tag i skatten:
Om RP överhuvudtaget kommer ikapp Förrädaren, så kan man här lägga in det klassiska elementet av gamla ruiner, mystiska tunnlar och några elaka fällor. Med en skatt på slutet.

Kanske hittar RP Förrädaren här, antagligen hukande bakom en vägg med ett svärd i handen eller kanske dödad av någon fälla?

Kanske har den gamle rike mannen verkligen sin skatt här, kanske har han en annan lapp med ett hånande budskap.

I vilket fall som helst så måste RP fly. Kanske med sina familjer. Eller gå under jorden någon annan stans.

Förslag till andra medlemmar av 'Ugglans Vingar':

Curio, slaktaren från Anselmo
En grånad mycket vänlig man, en fd bonde som blev upprorsledare efter en personlig tragedi. Efter tjugo år av att gömma sig från övermakten så är han mycket kapabel och gruppens inofficielle ledare med ett stort kontaktnät i regionen.

Palao Vibl
Ung poet med sloknande anda och långa blonda lockar, skriver gärna upprorisk prosa och flera av hans dikter har blivit välkända krogsånger som bara dyker upp när folk är mycket berusade och inte tror att någon kommer att anmäla dem.

Sandremo Maska
En präst från en förbjuden religion, kanske eventuellt med några mindre smakfulla ideer och religösa vanor. Rakad, inoljad och ganska farlig med sina långa knivar.

Idema 'Styggelsen'
Medelålders rödhårig kvinna som arbetar som garvare, därför luktar illa oavsett hur mycket hon tvättar sig. Hennes dotter blev anklagad för att vara en häxa och 'Ugglans Vingar' räddade henne, men Idema har åldrats i förtid och blivit grym och förhärdad. Hon har flera gånger varit den som dödat för gruppen med sina starka armar och en strypsnara med handtag vilket är lätt att gömma under byltiga kjolar eller tom i hennes yppiga barm.
Post Reply