Felicien

Samlingsplats för alla länder och platser
Ghazam
Zorakisk Väpnare
Inlägg: 102
Blev medlem: 2007-03-02 15:17
Ort: Lund

Inlägg av Ghazam » 2008-04-16 12:08

birkebeineren skrev:Felicierna ankom Kopparhavet efter en åtta månader lång seglats från sin hemo Garumnos utanfor Akrogals sydkust ungefar samtidigt som Odo foddes på Caddo, enligt inte så alltfor detaljerade upplysningar i EA boxen.

Det sags att mycket nytt kom med felicierna och att många Kopparhavslander ville handla med de nyanlanda. Trots sitt ringa antal kom de att ha stort inflytande på sodra Tolan.

I mina funderingar kring Felicien så levde till en borjan kimzônerna och den tidigare joriska befolkningen sida om sida till en borjan. Felicierna, som de kallades av jorerna efter kattgudinnan, kom dock att bli en slags overklass och deras mer valutvecklade kultur konkurerade snabbt ut mycket av det joriska som fanns kvar efter Morkertiden. Språket blev undantaget; kimzônerna ville behålla sitt gamla språk for sig sjalva och valde att anamma de joriska dialekterna som talades på sodra Tolan.
Har aven spekulerat i om inte det ganska tidigt forekom ett markerad brott mellan kimzôner och jorer, ett som aven fick betydelse for jorier utanfor Feliciens granser och som gjorde att ett storre kulturutbyte stannades upp - kimzônerna tog jorierna som slavar!

Men bara ideer... :)
Den pågående diskussionen i Berendien-tråden om relationen mellan Felicien och Berendien berör detta i högsta grad. Bara så att ingen som bör vara inblandad missar det .

birkebeineren
Admin
Inlägg: 6972
Blev medlem: 2007-02-27 07:25

Inlägg av birkebeineren » 2008-07-24 20:43

Jag postade följande text tidigare i Efaro-tråden och efter några mindre korrigeringar får ni den även här:

Feliciens kolonier i Efaro

Pärlkolonierna

I västra Efaro har Felicien ett flertal mindre kolonier. De etablerades på 200-talet eO av kung Cleriomon II som både var ute efter slavar och efariska ädelstenar. Då felicierna anammade joriskt språk efter sin ankomst till Kopparhavet översatte de det kimzônska ordet for ädelsten ”porelo” till ”pärla” eftersom pärlor var den högst värderade ädelstenen enligt deras traditioner. På ögruppen Smaluggerna utvinns en sorts grönskimrande ”pärlor”, eller ädelstenar, ur klarkällor i den vulkaniska grunden och längs Oposiska kusten hittas små gula halvädelstenar genom att sila sanden i de grunda havsvikarna.
Den efariska ursprungsbefolkningen som först tvingades utvinna ädelstenarna är sedan länge utrotat men nya slavar strömmar ständigt till från inlandet. Under den dermanska ockupationen av Felicien tvingades kolonisterna att byta plats med sina slavar, något de ansåg som ytters vanhedrande och aldrig har glömt. I den oposiska staden Eygafo valde 84 felicier i stället för att länkas som slavar att kasta sig utför murarna på guvernörsfortet och möta Paridon i vågorna som fria. På Tabris, en av de mindre öarna i Smaluggerna, har den aidniska S:t Willems Orden sedan soltågens tid ett av sina fästen. Felicierna har flera gånger försökt erövra borgen men aldrig lyckats. Willemiterna är dock alltför få för att utgöra ett hot men är ett ständigt irritationsmoment och kung Kuthegil planerar ett slutgiltigt angrepp inom kort.

Caraidon

Ursprungligen ett mindre efariskt kustsamhälle som under Kejsardömet Jorpagna gjordes till kolonihuvudstad i Efaro Tigranica. Blev senare en viktig stad i det dermanska stamförbundet och härifrån utgick invasionen av Felicien 311 eO Den tillfångatagna kung Kiolomon III hölls som gisslan i Caraidon under 32 år. När sedan felicierna gjorde uppror och frigjorde sig från dermanerna lyckades de i fredsfördraget få kontroll över denna stad som sedan är deras viktigaste koloni i västra Efaro. Paridontemplet som restes till minne av Kiolomon är det största farsegels det feliciska kärnlandet. Staden ligger vid mynningen av den mäktiga Ytalizfloden och nerför den skeppas varje år otaliga slavar från Efaros inre.

Bylos

En urgammal efarisk stad hellig för alla stammar. Fortfarande efter nästan femtonhundra år finns i Bylos spår av den magnifika arkitektur Efaro en gång var känt för. Solfarare från västra Kopparhavet intog staden 198 eO och den blev en del av Solstaten, dock med en stor efarisk befolkning. Feliciska legosoldater utskickade av sin kung Cleriomon II till hjälp för solfararna etablerade en stark närvaro i staden och efter ett efarisk uppror 223 eO tog de över Bylos och deklarerade den som felicisk koloni. Trots protester från ledningen i Solstaten och Lysande Vägens prästerskap började felicierna handla med slavar från östra Efaro. 307 eO återtogs staden av den efariska dermanerstammen som ville ena hela Efaro och fördriva alla erebier vare sig det var aidniska solfarare, dalkiska handlare eller feliciska slavjägare. Även efarier från andra stammar kastades ut, trots att Bylos inte traditionellt ansågs tillhöra någon av de åtta storstammarna. När sedan dermanerna tvingades återvända till Efaro efter sin ockupation av Felicien på andra sidan havet blev Bylos gett som koloni till felicierna i fredsfördraget som följde. Staden blev återigen en utgångspunkt för slavhandel i Efaro och övriga Soluna men framförallt blev den en viktig militärbas som kunde hålla de efariska piraternas stålklädda kanoter under kontroll. Under 400-talet eO försökte Krun vid flera tillfällen att erövra Bylos men efter sitt nederlag vid Lopenta 451 eO gav de upp sina koloniseringsförsök i Kopparhavet.


Vad tycks? :?

Edit: Rödfärgat
Senast redigerad av 1 birkebeineren, redigerad totalt 2009 gånger.

birkebeineren
Admin
Inlägg: 6972
Blev medlem: 2007-02-27 07:25

Inlägg av birkebeineren » 2008-12-17 00:17

Har följande utgångspunkter och notater om Felicien.

Felicien - kimzônernas Tiron Cruvi

Om den första tiden och om språket

När kîmzonerna anlände södra Tolan fanns det en jorisk befolkning här, av sentida lärde benämd pelenos-jorer eller sydtolaner. De hade knappt tagit sig ut ur Mörkertiden och deras samhällen var i ett mycket enkelt skick. Det som fanns av civilisation var kring Österbukten där den från Aidne härstammande Mandelorden etablerat ett lycèe. Hit skickade hövdingaätterna sina unga att lära skrivkonst och om det stora Kejsardömet Jorpagnas tid. Mandelmunkarnas västjoriska språk hade blivit först den lilla överklassens sätt att tala och sen även folkets, vilket förklarar varfor det joriska språk som kimzônerna eftervart kom att anamma blev ett tillhörande denna dialektgrupp.


Feliciska företeelser

Husen
-alla felicier tillhör en storfamilj – ett såkallad Hus.
-varje hus styrs av pensionerade familjemedlemmar som utgör ålderrådet.
-felicierna samlas i sina Hus vid högtider och familjeceremonier (de lever annars utspridda i hela det feliciska samhället).

Duellen
-duelleringskonsten och traditionen kring denna är mycket utvecklad i Felicien.

Seglingen
-båthantering är något de flesta felicier kan, tack vare sin kulturella härkomst och genom den obligatoriska tjänstetiden i flottan.
-adeln har sin egen variant av denna tradition – seglingen.

Tre tidsepoker i Feliciens historia

Från Ankomsten till Upproret
27/55-160 eO

(Kriget)
160-164 eO

Från Statsgrundandet till Revolten
164-310 eO

(Botgöringens tid eller Dermanska mellanspelet)
310-343 eO

Från Ombildandet till Pirattiden
343-610 eO (nu)

Funderingar

- Under Kriget kämpade kîmzoner (felicier) mot farkôner, och på farkônernas sida stred den joriska urbefolkningen (pelenosjorerna). Farkônerna förlorade och med dem jorerna som antingen dödades eller togs som slavar ???

- 27 eO ev 55 eO som årstalet för feliciernas ankomst till Ereb???

Kronologi

174 eO
Zorakin etablerar en koloni på ögruppen Hakkai söder om Felicien. Diplomatiska kontakter etableras eftervart mellan staterna.

200-talet eO
Kolonier i Soluna

204 eO
En malström uppstår mellan Samkarna och Solunas och en felicisk flotta fångas i Ormsjon oförmögen att ta sig förbi. Kolonin Krilloan upprätts på den samkarniska kusten dit felicierna och andra sjöfarare samlas i väntan på gynsamma vindar som kan öppna ”Vägen bort”, som malströmmen kommer att kallas.

223 eO
Feliciska legosoldater utskickade av sin kung Kleriomon II till hjälp for solfararna i Efaro etablerar en koloni kring staden Bylos. Denne behåller sin självstandighet gentemot den upprättade Solstaten och börjar trots protester från Lysande Vägen handla med slavar.

280-talet eO
Efter det Andra soltåget utökar Felicien sin jakt på slavar i norra Soluna. Detta skapar störningar i andra staters handel med Sombatze och Thelgul men ignoreras av felicierna.

310 eO
Felicien anfalls av den efariska dermanerstammen.

343 eO
Feliciernas tillfångatagna kung, Kiomolon III, avlider och dermanerna tillsätter en efarisk ledare av Felicien, As-Sarhaddon. Felicierna gör revolt och kastar ut dermanerna.

344-411 eO
Krigen mot Berendien

370 eO
Zorakin allierar sig med Berendien och går i krig med Felicien.

392 eO
Sjöslaget vid Selim

394 eO
Fredsslutet med Zorakin

451 eO
Lopentaslaget
Efter en lång tid av småstrider med det expansiva Krun som försöker styrka sin ställning i Efaro på bekostnad av Felicien, drabbar de två staterna samman i ett väldig sjöslag. Utanför ön Lopenta utkämpas östra Kopparhavets största batalj någonsin. Striden blir hård men efter tre dagar drar sig krunierna tillbaka. Följderna blir att Krun tvingas ge upp sina efariska planer. Dock behåller de kontrollen över Lopenta som de feliciska belägringsmaskinerna trots envetna försök inte lyckats krossa.

499 eO
Sombatzinska invasionen

603 eO
Kung Kuthegil Halvskägg utfärdar kaparbrev till feliciska pirater. Ett erebosisk handelsfartyg blir det första offret och Femhusrådet i Erebos protesterar högljudt.


Edit: Rödfärgat delar av texten.
Senast redigerad av 1 birkebeineren, redigerad totalt 2009 gånger.

Mikael
Admin
Inlägg: 5062
Blev medlem: 2007-02-22 19:19

Inlägg av Mikael » 2008-12-17 09:03

Snyggt Birke, men jag tycker inte det skall lgga något lycèe i Österbukten.

birkebeineren
Admin
Inlägg: 6972
Blev medlem: 2007-02-27 07:25

Inlägg av birkebeineren » 2008-12-17 09:41

Mikael skrev:Snyggt Birke, men jag tycker inte det skall lgga något lycèe i Österbukten.
Jag tankte att detta skulle vara ett lycèe som fanns under Mandelordens mera expansiva period, innan LV spred sig. Numera finns inte langre vid Osterbukten strand det vackra Lycèet i Mafor. :(

Mikael
Admin
Inlägg: 5062
Blev medlem: 2007-02-22 19:19

Inlägg av Mikael » 2009-02-22 13:19

Är det inte lite konstigt att ingen tagit sig an Felicien!? :o

Föreslår en sammanfattning av vad som sagts och att sedan en kimzonsk hjälte kliver fram och tar tag i detta mäktiga land! 8)
Senast redigerad av 1 Mikael, redigerad totalt 2009 gånger.

birkebeineren
Admin
Inlägg: 6972
Blev medlem: 2007-02-27 07:25

Inlägg av birkebeineren » 2009-02-22 14:07

Det är lite konstigt. En fråga om nu någon skulle känna sig manad att ta för sig landet, hur gör vi då med det material som är färdigt och wikifierats? Jag har postat en del material om Felicien och ser gärna att det får finnas kvar, exempelvis om landets kolonier, grovdragen i historien och tideräkningen. Sen har Spelknepe beskrivit huvudstaden Tyros och om Handel och kulturella varianter. Felicisk mode är också utvecklat i detalj vill jag minnas.

Nu säger jag inte det här bara för att jag gärna ser mitt eget material i det färdiga Felicien men också för att vi ibland måste fastställa vissa saker om ett land/ämne då det berör annat material. Vad tycker ni? :?

Mikael
Admin
Inlägg: 5062
Blev medlem: 2007-02-22 19:19

Inlägg av Mikael » 2009-02-22 17:52

detalj och detalj, men det som redan tagits fram är väl tillräckligt bra tror jag för att fortsätta byggas på, och tillrcäkligt begränsat och ofullständigt för att Felicien som helhet återstår nästa avs allt annat.

Användarvisningsbild
Albrekt
Magillersk Fogde
Inlägg: 257
Blev medlem: 2008-11-22 14:08
Ort: London, UK

Inlägg av Albrekt » 2009-02-22 18:40

Dessa bgränsningar är precis vad det här forumet handlar om. Allt som görs måste kollas med alla andra så att det passar in med vad som sagts innan och vad som planeras för andra moduler.

Jag tror till och med att det är bra för ett land att gå igenom ett par olika ansvariga innan det är klart. Det är nog ett av de bästa sätten att få materialet korrekturläst och dubbelcheckat ordentligt.

birkebeineren
Admin
Inlägg: 6972
Blev medlem: 2007-02-27 07:25

Inlägg av birkebeineren » 2009-02-23 08:08

Tideräkning och kolonier är sedan länga wikifierat och nu också de årstal från källor och forum som är säkra/kollade. Lade också ut de övergripande epokerna i Feliciens historia men de tar jag bort tills en mera utfyllande beskrivning ev kan presenteras.
Tror dock jag spikar årstalet för kîmzonernas ankomst till Kopparhavet (behöver det för kalender och tideräkning) - 27 eO

Mikael
Admin
Inlägg: 5062
Blev medlem: 2007-02-22 19:19

Inlägg av Mikael » 2009-02-23 08:33

De ankommer väl före odos uppenbarelse? 27 fO!?

birkebeineren
Admin
Inlägg: 6972
Blev medlem: 2007-02-27 07:25

Inlägg av birkebeineren » 2009-02-23 08:50

Årtalet finns vad jag vet inte i några källor utan det står ungefar" vid tiden för Odos uppenbarelse" i EA-boxen. Kan du kolla?
Jag kan ändra till fO men behöver faststaälla årtalet för att utveckla kalendern.

Mikael
Admin
Inlägg: 5062
Blev medlem: 2007-02-22 19:19

Inlägg av Mikael » 2009-02-23 10:51

birkebeineren skrev:Årtalet finns vad jag vet inte i några källor utan det står ungefar" vid tiden för Odos uppenbarelse" i EA-boxen. Kan du kolla?
Jag kan ändra till fO men behöver faststaälla årtalet för att utveckla kalendern.
I kväll först.

Evil Peter
Felicisk Råttfångare
Inlägg: 6
Blev medlem: 2008-04-14 20:25

Inlägg av Evil Peter » 2009-02-23 11:53

birkebeineren skrev:Årtalet finns vad jag vet inte i några källor utan det står ungefar" vid tiden för Odos uppenbarelse" i EA-boxen. Kan du kolla?
Jag kan ändra till fO men behöver faststaälla årtalet för att utveckla kalendern.
I Ereb Altor-boxens spelarbok (s. 15) står det att Felicierna blir fördrivna ungefär samtidigt som Odos födelse och att de åtta månader senare nådde det nya landet.

birkebeineren
Admin
Inlägg: 6972
Blev medlem: 2007-02-27 07:25

Inlägg av birkebeineren » 2009-02-23 12:08

Tack! :)

Då låter jag året för kîmzonernas ankomst till Kopparhavet var 27 fO.

Skriv svar