Ereb Altor Redux (EAR): Kapitel 1 - Vad är ett rollspel?

Skriv om ditt projekt, dela med dig av husregler.
Post Reply
User avatar
Grisodlar'n
Kardisk Bontisâl
Posts: 1446
Joined: 2007-11-09 01:15
Location: Västerås

Ereb Altor Redux (EAR): Kapitel 1 - Vad är ett rollspel?

Post by Grisodlar'n »

VAD ÄR ETT ROLLSPEL?

HUR SPELAR MAN?
Rollspel skiljer sig från traditionella sällskapsspel. I rollspel finns ingen egentlig spelplan. Mycket under spelets gång styrs av deltagarnas egen fantasi. Deltagarna kallas genomgående för Spelare. Spelarna har varsin Rollperson (RP), en fiktiv karaktär som skapats enligt reglerna. En deltagare kallas dock för Spelledare (SL). Spelledaren har ingen egen rollperson utan har en unik roll, då det är han som leder spelet och ser till att det flyter på, tolkar reglerna och styr hela den imaginära miljön – spelvärlden.

Rollspel kan i vissa avseenden jämföras med film, teater och böcker. Ereb Altor Redux skulle kunna liknas vid vad man kan påträffa i fantasy-filmer och böcker med samma tema. Allt utspelar sig i en medeltidsinspirerad fantasyvärld med alver, orcher, drakar, magi, vilda barbarer, nobla riddare och grymma skurkar. Spelarnas rollpersoner är huvudrollsinnehavarna, medan spelledaren/regissören sköter intrigen, biroller, statister och miljön. Ett äventyr som SL har skrivit kan vara likt ett löst hållet ramverk av övergripande intriger, en slags synopsis. SL och spelarna medverkar sedan till att äventyret utvecklas till någonting mer komplett och unikt, genom rollspelande och improvisation.
Tärningar används friskt under spelsessionerna, oftast för att se om någon lyckas med något de vill åstadkomma. Mycket av det som sker under en spelsession fungerar dock utan att man slår tärningar överhuvudtaget och är själva kärnan i rollspelandet.

VAD GÖR SPELARNA?
En spelare ska försöka tolka sin fiktiva karaktär, sin rollperson, och rollspela denna. Spelaren gör sitt bästa för att leva sig in i spelet och uppleva äventyren genom rollpersonens ögon. Men man behöver inte vara någon skådespelare för att gestalta rollpersonen. Alla lever sig in i handlingen och sina skapade rollpersoner på olika sätt.
Rollpersonerna är spelets protagonister. Mycket under spelets gång handlar om att spelarna beskriver vad deras rollpersoner gör, planerar och säger. Spelaren berättar för SL vad hans rollperson gör eller vill försöka åstadkomma. När en spelare exempelvis vill att hans rollperson ska beställa logi på värdshuset, så kan spelaren säga något enkelt till SL, i stil med ”jag går in på värdshuset och ordnar bäddar för natten medan mina vänner beger sig till solkatedralen”. Vid viktigare situationer så kanske det krävs mer rollspel och dialog, t ex när någon spelares rollperson försöker få rikets kung att inse att drotsen är i maskopi med fienden.

Rollpersoner definieras med hjälp av reglerna och skrivs ned på ett rollformulär. Varje rollperson har sin unika uppsättning styrkor, svagheter, färdigheter, personliga mål och drivkrafter. Med tiden utvecklas rollpersonen och skaffar sig nya kunskaper, mål och färdigheter.

VAD GÖR SL?
Medan spelarna interagerar med spelvärlden genom sina skapade rollpersoner så beskriver SL den fiktiva miljön samt hur denna reagerar på rollpersonernas agerande. SL är den som leder spelet. SL kan sägas ha följande roller:

Regeltolkare
Gestaltare
Improvisatör
Vägvisare


REGELTOLKARE
Reglerna utgör en referensram för spelet och rollpersonernas förmågor. Kan Antons RP lyckas hoppa över avgrunden? Är Ebbas RP skicklig nog för att lyckas dra och hugga med svärdet i en enda rörelse? Lyckas Svantes RP hålla sina inre demoner i schack och undvika att supa sig redlös på tavernan?
SL är den som ytterst sätter ramarna, dvs tolkar reglerna. Han avgör också vilka regler som ska användas, anpassas eller slopas, även om spelarna givetvis bör få ett visst inflytande när det gäller urval och tolkning av regler innan spelstarten. Det underlättar om spelarna har ett hum om reglerna. Under spelets gång så är det dock SL som tolkar regler och bestämmer när reglerna ska användas. SL och spelare bör försöka att ha eventuella regeldiskussioner efter spelsessionerna.

GESTALTARE
SL är den som ska försöka visualisera vad rollpersonerna upplever genom beskrivningar. Detta underlättar för spelarna att leva sig in i sina rollpersoner och vad dessa upplever genom sina sinnen.
SL är också den som gestaltar spelvärlden i stort med dess miljöer, konflikter, intriger och mysterier. Spelarnas agerande genom sina RP kan påverka världen i både stort och smått, men rollpersonerna är inte ensamma.Spelvärlden med dess miljöer, konflikter, intriger och mysterier ska ses som levande oavsett vad spelarna gör. Altor är befolkad av en myriad varelser. Alla varelser som spelarna möter under spelets gång styrs och gestaltas av SL och kallas generellt för Spelledarpersoner (SLP). Dessa varelser har egna förutsättningar, agendor och mål, även om de kanske inte är beskrivna till samma höga grad som spelarnas rollpersoner. Rör det sig om intelligenta SLP så kan de vara antagonister, allierade eller vara helt neutrala. SL är navet för spelarnas interaktion med spelvärlden och allehanda SLP.

IMPROVISATÖR
Detta grundläggande interaktiva möte med spelvärlden och de som befolkar den kan utvecklas till något viktigare under spelsessionen. Värdshusvärden i exemplet ovan besitter troligtvis en mängd information om vad som försiggår i trakten och har kännedom om resenärer, lokalt skvaller och liknande som kan visa sig vara av värde för spelarens rollperson. Man kan se det hela som en filmdialog där spelaren spelar sin rollperson och SL spelar SLPn, värdshusvärden. Spelaren säger då helt enkelt vad hans rollperson säger. SL i sin tur gestaltar vad värden säger. Att berätta vad en karaktär gör under denna dialog kan bakas in naturligt i det hela. Allt detta klaras av med rollspelande och utan några som helst tärningsslag.

VÄGVISARE
Spelarna är fria att göra egna val och styra sina rollpersoners agerande i spelvärlden, men ibland kan SL stimulera spelarna ifall de skulle köra fast i något problem eller tappa fokus på något sätt under spelets gång. Risken är annars att spelarna förlorar intresse för spelet. Svårigheten ligger i att vägleda spelarna subtilt om det skulle behövas. Om SL lotsar spelarna och deras rollpersoner alltför uppenbart genom äventyren, eller om äventyren i sig själva är hårt bundna och rälsade, så kan spelarna uppleva att de tappar kontrollen över sina egna rollpersoner. Det förstör bara spelstämningen. Försök att undvika detta.

VILKA VINNER DÅ?

I det här rollspelet finns det inga egentliga vinnare eller förlorare till skillnad från traditionella spel. Det handlar mer om att uppleva underhållande och fantasieggande äventyr som äger rum i den fiktiva spelvärlden. De flesta äventyr och kampanjer (sammanhängande äventyr) går ut på att spelarna samarbetar för att uppnå vissa mål. Naturligtvis behöver det inte handla om samarbete jämt. Rollpersonerna behöver inte ens vara vänner. De kan intrigera mot varandra, utnyttja varandra eller råka i luven på varandra. Det viktigaste är dock att ha kul när man spelar och att intressanta berättelser växer fram.Några synpunkter/förslag gällande texten?
Tobald Lättfot
Magillersk Fogde
Posts: 234
Joined: 2010-08-24 17:25
Location: Sölvesborg

Post by Tobald Lättfot »

Hejsan alla,

Jag tycker att vi kan spika den.
Hittade ingenting att anmärka på, eller ens stavfel.
Post Reply