Ransard

Samlingsplats för alla länder och platser
User avatar
Fafnir
Vortiger
Posts: 2085
Joined: 2007-02-09 12:19
Location: Stockholm
Contact:

Re: Ransard

Post by Fafnir »

Birke sammanfattar grundhistorian bra :)
Inte omöjligt att införa Briors stammar. Jag har ju inympat mycket av hans Ransard i Erebs Ransard.
Kanske härstammande på de tre härförarna? Frågan är hur stor gruppen var som lade grunden till Ranerna och om den kan inrymma fyra stammar?
Öppen för förslag :)

Edit. Autocorrect ville tydligen ersätta raner med araber....
...Men vem skall föra våra runor, så väl, med den äran?
----------
Instagram: porkypete
----------
User avatar
Brior
Fårodlare
Posts: 480
Joined: 2007-01-27 15:34
Location: Uppsala
Contact:

Re: Ransard

Post by Brior »

Fafnir wrote:Birke sammanfattar grundhistorian bra :)
Inte omöjligt att införa Briors stammar. Jag har ju inympat mycket av hans Ransard i Erebs Ransard.
Kanske härstammande på de tre härförarna? Frågan är hur stor gruppen var som lade grunden till Ranerna och om den kan inrymma fyra stammar?
Gör ni det som passar bäst i Ereb. Någon stam kan ju också ha tillkommit senare eller avknoppats.
Fafnir wrote: Edit. Autocorrect ville tydligen ersätta raner med araber....
Min främsta inspiration för ranerna är typ kosacker + samurajer
birkebeineren
Admin
Posts: 7115
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Ransard

Post by birkebeineren »

Ranerna bosatte sig på ön Ranz när de anlände Kard. Här började de dyrka Wodur och de andra aesirgudarna. Jordakerna och belgotherna (som sedan blev timolerier) dyrkade redan aesir men sarderna och narimerna dyrkade smågudarna vaenir. Omständigheterna kring detta är inte klarlagda varken på forumet eller bland Erebs lärde men så är det tänkt. Tre härförare är nämnts, så även hjälten Ferndihn med det demoniska svärdet Acemiel. Om vi vill använda stamindelningen kan den kopplas till dessa första ledare. Vi har dock redan ganska många indelningar av folken och samhället i Ransard: folkslagen raner, sarder och eraner (icke-ransarder); kasterna/klasserna agoraner, vasraner, miraner (som även kallas rådare, dvs.präster) och slutligen ett stort antal klaner (minst tretton är namngivna).

Oavsett, antalet raner var kanske inte så stort ursprungligen men steg troligen när deras ledare Worthig under 400-talet fO började etablera krigsskolor bland sarderna på fastlandet. Sarder tränades under stränga regler för att bli raner. Anledningen var angrepp från svartfolken i Kardbergen och att sarderna själva inte lyckades motstå dessa. Krigsskolorna kan då ha blivit grunden till nya samhällen i det tidigare Sardland (dagens region Sydland) och senare kanske också hur ranerna spred sig och blev flera. Troligen bosattes också Belgoth (dagens regioner Ransland och Nordland) och Narim (dagens Gauland) på liknande sätt. Timora är ett specialfall och Alerien har helt nyligen erövrats.

Sen en fundering om vi vill utveckla tankarna kring Japan, samurajer och en shogun, vad hände med sardernas Storhövding, finns han kvar som en slags ceremoniell figur med all makt förlorad till vortigern?
birkebeineren
Admin
Posts: 7115
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Ransard

Post by birkebeineren »

Ransards maritima krafter skulle jag gärna vilja veta mer om:

Finns det en stående riksflotta eller samlas skepp i en slags ledung när vortigern kallar?
Vilka typer av skepp använder ransarderna?
Ägnar sig ransarderna åt öppen sjökrig eller endast trupptransport med påföljande plundring/angrepp?
Kan gripar fraktas på skeppen?

Och slutligen, vilka havsområden är det rimligt att ransarderna kontrollerar, både militärt och handelsmässigt?

Någon med tankar?
User avatar
Fafnir
Vortiger
Posts: 2085
Joined: 2007-02-09 12:19
Location: Stockholm
Contact:

Re: Ransard

Post by Fafnir »

jag är ju inte särskilt bevandrad i fartygstyper. Tidigare har vi nämnt att skeppen utgörs av en slags långskepp, men "bredare"? Detta för att ha plats för plattformar för avflygning och landning med gripar. Att griparna inte klarar allt för långa sträckor flygande och därför behöver gå ned i bland. Men de behövs för större krigshandlingar.

Jag har tänkt mig dem som dugliga sjöfarare som gjort räder långt söderut. Att haven är jaktdomäner, men inte utkristalliserat det särskilt mkt. Kan ha med källorna, eller diplomatiska förbindelserna att göra?

i mångt och mkt känns de som en stark landsarmé som främst faktiskt för expansiva försvarskrig. Flera områden har annekterats först efter aggresioner.

Men då Saphyna är ranskt och vatten måste korsas måste en stark flotta finnas tillgänglig. För att underhålla den och hålla manskapet slipat i sjömansskap utförs räder och strandhugg. Dessa främst för att fylla kornbodar etc. Rikedomar och nysarder är en bonus... ;)
Antar att varje klan håller ett proportionerligt antal skepp som Vortigern kan beordra. En viss del ingår i hans personliga styrka, men effektivt, i egenskap av högst inom egen klan, så förfogar han över fler. Och att detta är det närmaste en riksflotta jag tänker mig.

Sjökrig ingår för att kunna möta trakoriernas flottor, men det är till land de utmärker sig mest. Exempelvis Trakorier, Felicier och Jorder har en lång tradition av sjökrig som är svår för Raner att matcha, men de vet hur att bita ifrån där det känns.

Försvar mot sjöangrepp torde vara bra efter både klavyker och jorders härjningar.

Öppet för feedback, funderingar och diskussioner :)

Hmm ja. Sardernas storhövding är nog avsatt för gott. Men varje sardisk klan har en klanledare och det är inte sällan från dem som Vortigerns rådgivare rekryteras. De håller en förhållandevis stor mundan makt, men jag antar att kalla dem för hövding vore att kränka Vortigerns obestridlighet. ;)
...Men vem skall föra våra runor, så väl, med den äran?
----------
Instagram: porkypete
----------
Mikael
Admin
Posts: 5114
Joined: 2007-02-22 19:19

Re: Ransard

Post by Mikael »

Min tolkning har varit att innan klavykerna tog Saphyna från Ransard så fanns ingen konkurrent i västerhavet. Jorderna höll sig i huvudsak längs kusterna och deras makt var då i avtagande. Varken jorder eller trakoriska öarnas folk dominerade havet. Ranernas flotta behövde därför inte vara en mäktig flotta, deras överlägsenhet som krigare och Saphynernas passivitet räckte. När klavykerna utvecklade sin makt och flotta kördes ransarderna över och bort. Under den återkommande dragkampen länderna emellan har traktorernas överlägsna flotta varit det som räddat dem från ranernas revanschlystnad. Ransarderna har aldrig lyckats få fram en flotta att riktigt utmana med. Först nu år 610 har ransarderna lyckats mönstra en flotta stor och avancerad nog för att utmana. Gripskeppen är något nytt som man hoppas ska vara det som behövs för att äntligen besegra trakorierna.

Att även ranerna gjort räder har förekommit, men det vore trist om det skett i någon större skala. Då försvinner lite poängen med jorderna, havets vargar. Ranernas styrka är på land, deras ursprung är soldaten, inte sjömannen. Att befinna sig till havs lockar inte. Kopplingen till den egna jorden är ju väldigt viktig om jag förstått det. Saphyna erövrade Ransarderna av religiösa skäl. Man har föredragit att plundra grannarna i fälttåg utan att tappa kontakten med jordemodern. Jag tror också att om Ransard haft en omfattande flotta och var en sjönation skulle Västerhavets och Kopparhavets historia sett mycket annorlunda ut. Nu är det Jorderna som seglat och härjat söderut och lämnat spår i Felicien, Efaro, Morelvidyn, Kardien, Klomellien osv.
User avatar
Fafnir
Vortiger
Posts: 2085
Joined: 2007-02-09 12:19
Location: Stockholm
Contact:

Re: Ransard

Post by Fafnir »

Många goda poänger mäster Mikael och mycket nära mina egna :)

Jag vill inte heller förringa jorderna som havets vargar. Skulle ranerna vara "bäst" på sjöstrid också, skulle som du säger erebs historia nog sätt annorlunda ut.

Elokir är hitills inte nämnd i texten och står sannolikt inte bland de främsta ;)

Vi nämner dem i texterna i fientlighet mot Magillre och Klomellien. En tanke kan vara att räderna mot främmande kust i första hand handlar om att fylla kornboden i tid av missväxt eller liknande. Enda logisk vägen är söderut. Jorderna har ingen större mängd spannmål, är hårdföra krigare som man stundom känner visst brödraskap med och bättre havsmän. Trakorien är för långt bort och deras flotta kan med lätthet segla ikapp ranernas återtåg efter utförd räd.

Att varje klan håller skepp känns som en självklarhet efter nesan vid senaste trakorienkriget. Som du säger, först nu är flottan stor nog för en fullskalig attack.
Ranerna föredrar markstrid där deras formationer, långa spjut och goda strategier kan nyttjas fullt ut. De skiljer på strid och kamp. Till sjöss är det främst kamp.
...Men vem skall föra våra runor, så väl, med den äran?
----------
Instagram: porkypete
----------
birkebeineren
Admin
Posts: 7115
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Ransard

Post by birkebeineren »

Under de stora krigen med Trakorien vet vi att ransarderna har skeppat stora truppstyrkor över Saphynersundet mellan fastlandet och öarna men annars kan det vara så att de håller sig längs kusterna. Och då huvudsakligen de egna kusterna eftersom trakorierna blockerar vidare färdsel ut i Västerhavet. Mindre plundringsräder förekommer men då med små snabba skepp som de enligt EA-boxen verkar ha. Jordakerna från norra Kard är mycket mer beryktade pirater även om de ibland troligen kan klumpas samman med ransarderna och kallas ”nordfolk” nere i södra Ereb.

Huruvida ransardiska handelsskepp förekommer söderut är oklart men möjligtvis finns det enstaka nere i staden O. Vi har sagt att viss handel förekommer med åtminstone Magilre. Kanske även Kardien som heller inte gillar Trakorien och som har en fast handelsväg norr om Kard till Mastika Agga och Babor.

Sen har det i Palinor-tråden sagts att staden Cormwak vid Ransards sydgräns där Aeselfloden mynnar i havet egentligen tillhör Palinor. Det var härifrån den helige Palin sökte sig in ”mot Erebs mörkaste hörn” och sen som palinisterna skeppade ut de handelsvaror som lade grunden för ordensstaten. Cormwak har visserligen under flera perioder varit kontrollerat av Timolerien och sen Alerien (som nu ockuperats av Ransard) men har varit Palinors livsnerv mot omvärlden. Hit har då skepp, troligen starkt bestyckade och i konvoj, kunnat ta sig förbi Ransards sydkust för att bringa in förnödenheter till de ständigt tränga ordensriddarna och ut deras värdefulla handelsvaror. Men inte längre, och efter att ransarderna tämjde gripar lär stora skepp inte längre vara någon fördel för palinorerna om de vill återta hamnen från sjösidan. Deras handel, liten men ändå förekommande, går nu förbi Karneke i inlandet och söderut över Mefamirs sjö.
birkebeineren
Admin
Posts: 7115
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Ransard

Post by birkebeineren »

Såg din post Fafnir först efter jag postat. Men vi verkar ganska överens. Den där handeln med Magilre är en fråga men det kan ju handla om tillfälliga handelsavtal, ibland i enlighet med kungamakten i Munzgas politik och ibland endast med handelhusen i Moril Dilaz?
User avatar
Fafnir
Vortiger
Posts: 2085
Joined: 2007-02-09 12:19
Location: Stockholm
Contact:

Re: Ransard

Post by Fafnir »

Korpkrigarna

Bland de Aesirtroende folken återfinns legenden om korpkrigarna eller de korpsvurna. Hrafnvængr.
Enligt legenden kan en krigare som dör under stor nesa eller oförrätt och vägras sin plats i Aesgar, återvända till Ereb som en slags kroppslig hämndens ande. Till skillnad från draugr och skraetingar besitter de sina minnen och sin fria vilja. De är inte heller bundna vid platser som kummelgastarna utan kan färdas långa sträckor för att utkräva sin hämnd.
Legenden menar också att de är osårbara för både vapen, gift och eld. De besitter styrka långt över den de hade i livet och kunna med enkelhet slå sig genom lyckta dörrar. De rör sig som vanliga män och kan kan vara svåra att särskilja från de levande. Som ett tecken på sitt förbund till korpen sotar dom sina ögon.
I samtliga historier har de också haft en korp som följeslagare.

Åsikterna går isär om det är Wodur själv som gett dem möjligheten att återställa sin heder och förtjäna sin plats i Aesgar eller om de, medvetet eller omedvetet, springer Ghaerils ärenden.

(Från vilken film kommer inspirationen? :wink: )
...Men vem skall föra våra runor, så väl, med den äran?
----------
Instagram: porkypete
----------
User avatar
Fafnir
Vortiger
Posts: 2085
Joined: 2007-02-09 12:19
Location: Stockholm
Contact:

Re: Ransard

Post by Fafnir »

Känns korprigarna ok att wikifiera under Aesir?
...Men vem skall föra våra runor, så väl, med den äran?
----------
Instagram: porkypete
----------
birkebeineren
Admin
Posts: 7115
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Ransard

Post by birkebeineren »

Det låter ok för wikin tycker jag. Om vi utgår från Monsterböcker och Monsterbox, vad skulle korpkrigare bäst likna?

(Filmen känner jag inte igen...)
Mikael
Admin
Posts: 5114
Joined: 2007-02-22 19:19

Re: Ransard

Post by Mikael »

Tumme upp! :D
User avatar
Fafnir
Vortiger
Posts: 2085
Joined: 2007-02-09 12:19
Location: Stockholm
Contact:

Re: Ransard

Post by Fafnir »

The Crow ;)
...Men vem skall föra våra runor, så väl, med den äran?
----------
Instagram: porkypete
----------
User avatar
Fafnir
Vortiger
Posts: 2085
Joined: 2007-02-09 12:19
Location: Stockholm
Contact:

Re: Ransard

Post by Fafnir »

När Ransard går i krig.

Detta stycke har inspirerat till mkt. Bland annat finns ett kort citat i inledningen till vapen i wikin...

https://open.spotify.com/track/28EKIjsh ... UD16U99qqA
Last edited by Fafnir on 2018-02-26 10:03, edited 1 time in total.
...Men vem skall föra våra runor, så väl, med den äran?
----------
Instagram: porkypete
----------
Post Reply