Zorakin

Samlingsplats för alla länder och platser
birkebeineren
Admin
Inlägg: 7413
Blev medlem: 2007-02-27 07:25

Re: Zorakin

Inlägg av birkebeineren »

Jag tror det är S:t Dericus kloster som Adragoor tänkt sig i Philmark på den något svårlästa kartan, åtminstonde är det listat ett sådant i den här översikten: viewtopic.php?p=17721#p17721

Vi har inte beskrivit någon S:t Dericus Orden än men troligen finns en sådan. Dericus var den som på 200-talet formaliserade munkväsendet inom Lysande Vägen och utformade den såkallade S:t Dericusregeln som ligger till grund för alla solmunkar och solnunnor både på Aidne och Caddo.

Annars kan det ju tänkas att ett kloster tillhörarende en orden har namn från ett annat helgon. Exempelvis att ett kloster tillhörande S:t Andamis Orden kallas Andamisiterordens S:t Dericus kloster i Philmark eller något liknande.

Tills vi eventuellt bestämmer hur det skall vara kan en ordlyd som inte utesluter andra varianter användas.

Hur som helst så tycker jag vi kan låta klostret i Philmark vara gammalt och att det bebos av solnunnor.
Jeb
Hynsolgisk Shaman
Inlägg: 599
Blev medlem: 2007-07-09 09:26
Ort: Lysekil

Re: Zorakin

Inlägg av Jeb »

Då låter vi klostret husera kvinnor. Jag ska se om jag får ihop något i veckan. Klostret blir gammalt och platsen de förläggs på är en ännu äldre religös plats. Kan finnas äldre kulturer i området som ännu inte är helt nöjda med placeringen.

När det gäller Slättebo är det bara renskrivning kvar, sedan får det vänta på att Philmark blir klart för att knyta ihop dem. Eller har någon fler ändringar man känner bör göras?
Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Inlägg: 1634
Blev medlem: 2007-05-10 01:12
Ort: Stockholm

Re: Zorakin

Inlägg av Fraxinus »

Jeb skrev:Ett första utkast. Finns det något lämligt kloster för nunnor i närheten ni tycker passar?


Medeaut är det nyaste klostret i Slättebo. Det är det enda för solsystrar. Klostret byggdes när en del av Västerslätt i södra Slättebo styckades av och donerades till Lysande vägens kyrka. Donationen var en del av det arv från Västerslätts tidigare baron Vissmar Lund år 597 e.O. gav sin enda dotter Carna Lund. Den nya marken fick namnet Hals Hedar. Hals Hedar innefattade sedan tidigare byn Hals och byns tempel. Den dåvarande tempelföreståndaren var solsyster Marka Linsegro och hon fick vara kvar i väntan på att Stirpazklyfte skall finna en ersättare, som även får tjäna som fogde för kyrkans nya tjänstebaronat.

Carna satt vid faderns död i kloster (OKÄNT KLOSTER FÖR NÄRVARANDE). Vissmar hade varit svårt sjuklig en längre tid före sin död. Därför var Carna redan vuxen och ogift, då fadern inte varit kry nog att mäkla ett gifte till henne. Carna var inte solsyster, men hade spenderat längre tid i kloster än flera av de övriga systrana. Under sin långa vistelse hade Carna blivit helt bortkopplad från sitt forna adliga liv. Hon inrangerade sig i det dagliga klosterlivet och stärkte sin tro till Etin till en nästan fanatisk nivå. Carnas närmsta vän och bönesyster var den nästan jämngamla solsyster Marka Linsegro. När så Carnas far dör och det står klart att hon måste lämna klostret vill hon inte skiljas från sin vän och en plan föds. Carna Lund är nu arvtagare till ett markgrevskap, men också ett baronat, Västerslätt. Västerslätt är Carnas egna mark som hon gör som hon behagar med. De skrivs till prioratet i Stirpazklyfte om att Markisinnan Lund avser skänka ärvd mark till kyrkan för byggandet av ett solsysterkloster. Villkoret är att Áma för klostret skall bli den då helt okända solsystern Marka Linsegro. Prioratet godtar givetvis kravet, men har i hemlighet avsikt att viga klostret till någon av solmunksordnarna. Det kommer att göra det omöjligt för an kvinna att vara kvar och en Prior vald av dem, en de känner till och kan hantera.

Medeaut kloster börjar byggas 598 e.O. Byggnationen finansierades av Lysande vägens kyrka, tempelskatten från Lunds Udde och Markisinnan Lund själv. Det stod klart redan efter tre år och ficknamnet Medeaut efter det Pampiska ordet för äng. Klostret är samansatt av flera praktfulla stenbyggnader med höga takvalv. Man har flera åkrar utanför klostermurarna och odlar frukt och bär på välskötta tegar och trädgårdar utanför klostrets murar. Innanför finns flera örtagårdar och systrarna odlar flera typer av blommor, som de utvinner växtfärg från. I Medeaut finns sjukstuga, bryggeri, måleri, bildhuggeri och väveri. Allt sköts av systrarna själva och säljs utanför murarna.

Àma Marka Linsegro är den som på Markisinnan Lunds inrådan fått ta befälet över Medeaut. Àma Linsegro är utåt sett en godhjärtad varmt troende kvinna som trots hot om att ersättas oförtutet kämpar för att förbättra klostret och villkoren för regionens invånare. Sanningen är att Áma Marka i (OKÄNT KLOSTER FÖR NÄRVARANDE) manipulerade Markisinnan Lund för att få den possession hon idag innehar. Hon spelade på Markisinnans djupa tro om att Etin skulle belöna henne om hon uppför ett kloster till Lysande vägens ära. Áma Marka kämpar med näbbar och klor för att behålla sin stol. Hon är väl medveten om att Prioratet vill göra om klostret till solmunkar. Hon vet om att de vill ersätta henne och hon skriver därför ständigt brev till Ekeborg för att förhala beslutet om vad Medeaut skall vara helgat till. Än så länge har inget bestämts och Medeaut förblir ett kloster för systrar under Áma Marka.
Riktigt är det att Prioratet vill avsätta Áma Marka, men inte alls för att hon är kvinna utan för att hon inte sköter sitt ämbete. Utåt sett verkar klostret vara välmående och inkomstbringande. Sanningen är att Àma Marka är ute på djupt vatten. Hon har ingen större bildning och är heller inte särskilt praktiskt lagd. Den ekonomiska redovisningen till Prioratet är rent utav felaktig och de positiva siffror klostret kan uppvisa är tack vare ytterligare allmosor från Markisinnan Lund. Något som i längden givetvis inte fungerar. Prioratet har länge misstänkt detta, men ännu inte tillsatt en utredning. Prioratets ledande man på detta Riark Urban Kletting är för närvarande fullt upptagen vid Oberga kloster. Därför får hon vara kvar, då Áma Marka är mycket populär bland klostrets grannar.
Ser bra ut!

Och Berthold Axman verkar ledig för giftemål med valfri kvinna. Så Melosine har fritt fram att hugga honom. :)

Ber fö om ursäkt för att jag har så långa pauser. Fullt upp med jobb, egna studier och grabbens student. Bland annat.
Jeb
Hynsolgisk Shaman
Inlägg: 599
Blev medlem: 2007-07-09 09:26
Ort: Lysekil

Re: Zorakin

Inlägg av Jeb »

Ser bra ut!
Då anser jag mig klar.
Och Berthold Axman verkar ledig för giftemål med valfri kvinna. Så Melosine har fritt fram att hugga honom. :)
Har han vuxna barn eller är frun ung? Vi kanske behöver fler Axmans....
Ber fö om ursäkt för att jag har så långa pauser. Fullt upp med jobb, egna studier och grabbens student. Bland annat.
Tänk vad enkelt allt var när man bodde i pojkrum och enda åtagandet var skolan!
birkebeineren
Admin
Inlägg: 7413
Blev medlem: 2007-02-27 07:25

Re: Zorakin

Inlägg av birkebeineren »

Jeb skrev:Då anser jag mig klar.
Hittar vi något som behöver ändras så kan ju du det göras sen.
Fraxinus skrev:Och Berthold Axman verkar ledig för giftemål med valfri kvinna. Så Melosine har fritt fram att hugga honom. :)
Jeb skrev:Har han vuxna barn eller är frun ung? Vi kanske behöver fler Axmans...
Funderades det inte på om det även fanns en äldsta son som hjälpe sin mor markgrevinnan? Flera Axmans gärna, både döttrar och söner.

...och då ingen hunnit före så tycker jag vi låter Melusine ha hittat sin Berthold. :)
Jeb
Hynsolgisk Shaman
Inlägg: 599
Blev medlem: 2007-07-09 09:26
Ort: Lysekil

Re: Zorakin

Inlägg av Jeb »

Jeb skrev:Har han vuxna barn eller är frun ung? Vi kanske behöver fler Axmans...
Funderades det inte på om det även fanns en äldsta son som hjälpe sin mor markgrevinnan? Flera Axmans gärna, både döttrar och söner.

...och då ingen hunnit före så tycker jag vi låter Melusine ha hittat sin Berthold. :)
Jag kom också på sonen när jag läste igen. Tänker mig lite att de har flera barn. De gånger makarna träffas har en tendens att resultera i barn. Distansförhållandet fungerar väl och de båda hyser varna känslor mot varandra.
birkebeineren
Admin
Inlägg: 7413
Blev medlem: 2007-02-27 07:25

Re: Zorakin

Inlägg av birkebeineren »

Fraxinus skrev:Andelen baronat skiftar från grevskap till grevskap. Tumregeln är att ju större/bördigare/rikare ett grevskap är desto fler baroner. Normalt brukar det vara ca 4-5 baronat per grevskap. I Dreverike är de något fler. I Inberg något färre.

Enligt ovanstående så består varje grevskap i Zorakin av 4-5 baronier (eller baronat enligt zorakiska stavning*). Detta stämmer inte med vad som står i källorna där det står 5-20 baronier per grevskap (Aidne-modulen s. 31, EASL s. 99).

Detta får också följder för Kardien då det sägs att de kardiska baronierna är något mindre än de zorakiska och således rimligtvis något flera (Aidne s. 35).

Några tankar om detta Fraxinus?


*Zorakiska stavningsregler är något som de lärde på Lycèeplan i Pendon alltid kan tvista om det inte finns något annat lämpligt ämne för dagen. Många föredrar "baroni" men andra använder envist "baronat". :wink:
Jeb
Hynsolgisk Shaman
Inlägg: 599
Blev medlem: 2007-07-09 09:26
Ort: Lysekil

Re: Zorakin

Inlägg av Jeb »

Nu var det inte mig frågan riktades till, men kan man inte kompromissa? Ca: 5/grevskap känns rimligt för att inte göra maktskillnaden mellan baron och greve allt för stor. Sedan delar man upp baronaten i mindre delar mellan landägande riddare. De är underställda baronen, men kallas i folkmun baroner, då de är ädlingar med land. Skillnaden för vanligt folk är ingen större.

När det gäller Kardien är det lite skillnad. Det känns som att det är ett mer konservativt samhälle och inte lika intrigerande som Zorakin. Man har fler och mindre baronier för att Echterna accepterar sin plats istället för att hela tiden försöka komma sig upp. Kommer man sig upp gör man det med handlingskraft och den som får backa accepterar det.

Personligen gillar jag baronat. Det låter bättre tycker jag!
Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Inlägg: 1634
Blev medlem: 2007-05-10 01:12
Ort: Stockholm

Re: Zorakin

Inlägg av Fraxinus »

birkebeineren skrev:
Fraxinus skrev:Andelen baronat skiftar från grevskap till grevskap. Tumregeln är att ju större/bördigare/rikare ett grevskap är desto fler baroner. Normalt brukar det vara ca 4-5 baronat per grevskap. I Dreverike är de något fler. I Inberg något färre.

Enligt ovanstående så består varje grevskap i Zorakin av 4-5 baronier (eller baronat enligt zorakiska stavning*). Detta stämmer inte med vad som står i källorna där det står 5-20 baronier per grevskap (Aidne-modulen s. 31, EASL s. 99).

Detta får också följder för Kardien då det sägs att de kardiska baronierna är något mindre än de zorakiska och således rimligtvis något flera (Aidne s. 35).

Några tankar om detta Fraxinus?


*Zorakiska stavningsregler är något som de lärde på Lycèeplan i Pendon alltid kan tvista om det inte finns något annat lämpligt ämne för dagen. Många föredrar "baroni" men andra använder envist "baronat". :wink:
Jag kan acceptera upp till 10 baronat (eller baronier) per grevskap i Zorakin för att ligga närmare källorna. Det normala bör dock ändå vara ca 5-6 baronat per grevskap. Men inte över 10! Och 20 baronat...då snackar vi verkligen titelinflation. Var börjar en baron och var slutar knapadel (typ titellös riddare mm). Håller delvis med Jeb här. I Kardien är idag var och varannan adlig echt en baron och baronaten är betydligt mindre i storlek. Så länge man har en lusig häst, tre väpnare och en fallfärdig faltrakisk by i förläning. Men i Zorakin har man varit mer njugg med att frångå de gamla gränserna. Vilket givetvis även leder till att ingifte eller krig om vem som ska inneha ett baronat är allvarliga saker i Zorakin.
birkebeineren
Admin
Inlägg: 7413
Blev medlem: 2007-02-27 07:25

Re: Zorakin

Inlägg av birkebeineren »

Vi kan lägga det här till på listan över nödvändiga åtgärder för ett nytt Zorakin tillsammans med Pendons stadsbefolkning. :wink:

5-20 i källorna blir till 5-10 i EA-Zorakin.
Jeb
Hynsolgisk Shaman
Inlägg: 599
Blev medlem: 2007-07-09 09:26
Ort: Lysekil

Re: Zorakin

Inlägg av Jeb »

Raxorerna har ju Eorl, men när jag skrev Jomsätten behövdes ytterligare lägre unika titlar. Det fick bli baron i brist på ork, men jag är inte riktigt nöjd med det, Nu när fler Kardiska baroner av Raxorisk härkomst dyker frågan upp igen. Raxorerna är inrättade i Echter och Penners samhälle givetvis. Jag tycker bara att de likt många andra grupper som införlivats i andra försöker behålla kultur och särställning. Lite annorlunda bröllopstraditioner, egna danser och slutligen egna titlar. Sedan har man med tiden blivit mer Zorak-Kardisk och ses sig själva som en del av dessa samhällen.

Erebefierar man skottska Laird kan det bli något i stil med Eaird?
Gamla Kardien har Shir, så Engelska Sheriff kan bli Shiriff eller bara Shirf?

Jag kommer inte längre just nu, men någon har säkert tankar om detta.
Kanske behövs det inte överhuvudtaget?
Användarvisningsbild
Fafnir
Vortiger
Inlägg: 2113
Blev medlem: 2007-02-09 12:19
Ort: Stockholm
Kontakt:

Re: Zorakin

Inlägg av Fafnir »

Typiskt. Mitt inlägg försvann på vägen.

Kastar in lösryckta tankar.

Titlar att leka med; marsk, vikomt?

Ord att leka med; stor, främst, hög, mark,

Exempelvis: Storbore ( från stor boren eller stor bonde?), Fremste, Höge, Hoeg, Markor ( markis/markboren)
Markhvur, markvuhr, markvor från markvuren/markvoren,
...Men vem skall föra våra runor, så väl, med den äran?
----------
Instagram: porkypete
----------
Jeb
Hynsolgisk Shaman
Inlägg: 599
Blev medlem: 2007-07-09 09:26
Ort: Lysekil

Re: Zorakin

Inlägg av Jeb »

Jag skulle kasta in Herse, hövding. Tarjunerna i Kruxträsk använder det. Kan ju vara så att titeln är Raxorisk? Hittar vi ett bättre alternativ här kan Tarjunerna få byta..

Annars är Regaler dvs. höghetsrättigheter kanske något. Raxorernas baroner kallas Regaler. De är underställda Eorlen som i sin tur står under hertig och kung. Titeln Regaler har levt kvar för att Raxorerna tycker de tydliggör deras trohet till Regenten. Raxorerna anser att linjevägen är Kung-Eorl-Regal, något få hertigar håller med om.
Snibben
Barbisk Hövding
Inlägg: 1214
Blev medlem: 2008-01-26 13:27
Ort: Uppsala

Re: Zorakin

Inlägg av Snibben »

Jeb skrev:Jag skulle kasta in Herse, hövding. Tarjunerna i Kruxträsk använder det. Kan ju vara så att titeln är Raxorisk? Hittar vi ett bättre alternativ här kan Tarjunerna få byta..

Annars är Regaler dvs. höghetsrättigheter kanske något. Raxorernas baroner kallas Regaler. De är underställda Eorlen som i sin tur står under hertig och kung. Titeln Regaler har levt kvar för att Raxorerna tycker de tydliggör deras trohet till Regenten. Raxorerna anser att linjevägen är Kung-Eorl-Regal, något få hertigar håller med om.
Jag vill nog höja ett varnande finger här för risken av ett lappstäckszorakin.

Varför måste Raxorerna ha en helt egen titel som inte är besläktad med övriga joriska folken på Aidne?
Raxorerna, som är ett joriskt folkslag, är ungefär lika skillda från pennerna som östgötarna och smålänningarna var under medeltiden. Om det inte varit för att de beskrivs som fattiga skulle jag sagt att de är baserade på Småland eller Dalarna (eller kanske Jämntland)

Om man läser Aidenboken så verkar inte Raxorerna ens ha några adel eller vill vara styrda av adelsmän. De är hyser däremot en stor vördnad för Kungen.

Därtill är redan Herse en titel för en nargurisk stammhövding http://erebaltor.se/wiki/index.php?title=Herse

I övrigt tycker jag att du gör ett bra jobb Jebb men glöm inte källorna :)
Jeb
Hynsolgisk Shaman
Inlägg: 599
Blev medlem: 2007-07-09 09:26
Ort: Lysekil

Re: Zorakin

Inlägg av Jeb »

En förnuftets röst har talat. :D

Jag tänkte mig nog inte raxorerna som något annat än ett joriskt folkslag, men mer som en del av zorakerna som håller starkare på traditionerna. Titeln är baron, men kanske baron som var förr. Likt jarl i Sverige och ogd i Kardien. När det gäller raxorisk adel har jag på senare tid funderat på det också, kanske är de inte adelsmän utan mer storbönder under en troligen penneradelsman. Titeln bör vara jorisk, men gammal. Jag ska harva igenom min Sinkaduslåda och se vad som kommer fram.
Snibben skrev:I övrigt tycker jag att du gör ett bra jobb Jebb men glöm inte källorna

Tackar! Jag vill poängtera att jag bara skriver och ändrar gärna för att få kvalitet.
Skriv svar