Kardien

Samlingsplats för alla länder och platser
User avatar
Fafnir
Vortiger
Posts: 2066
Joined: 2007-02-09 12:19
Location: Stockholm
Contact:

Re: Kardien

Post by Fafnir »

Tycker också det ser bra ut.
...Men vem skall föra våra runor, så väl, med den äran?
----------
Instagram: porkypete
----------
Jeb
Hynsolgisk Shaman
Posts: 599
Joined: 2007-07-09 08:26
Location: Lysekil

Re: Kardien

Post by Jeb »

Här är mina första tankar om Havsmanland. Jag har gjort text jag tycker borde länka till egna artiklar i blått. Kom gärna med kritik!

Havsmanland

Vapen: (Jag har inte ens någon bra ide')
Befolkning: Losdriver, Faltrakier, Penter, Ankor
Befolkningstäthet: Låg
Huvudstad: Sterborg (5000)
Hertig: Hertig Riddar Borol Quf Hammar
Produktion: Fisk, skepp
Välstånd: Fattigt
Platser: Kartografiet i Sterborg
Övrigt: Havsmanland har alltid varit centrerat runt sjöfart. I Sterborg huserar västerhavsfiskarna som ger sig ut på långa färder över havet. Här ligger även Stervikens varv, Kardiens största skeppsvarv. Hertigen investerar varje år stora summor i varvet och flera internationella mästare verkar där. Hertig Hammar står med sina skepp för halva Kardiens krigsflotta.

Havsmanlands inland är kargt och jordmånen tunn. De flesta av invånarna hankar sig fram från dag till dag. Fisket utgör de största inkomsterna så inlandsbaronerna får göra så gott de kan med sina lotter. Det har gjort att klyftorna mellan dem och de som bor vid kusten är ekonomiskt stora.

I nordvästra delen av Havsmanland lever penter. De har liten kontakt med övriga invånare och anses stå under hertig Hammars beskydd.

Hertigdömet var involverat i Inbördeskriget i Grinfara. Havsmanlands intåg i konfliken inleddes med Hertig Arnevals död vid Affären med Morriart.

Hertig Riddar Borol Quf den evige Hammar av Havsmanland 492 e.O.-?
Hertig Hammar är son till den legendariske trollkarlen Hertig Robustus Quf Hammar. Hertig Robustus abdikerade 542 e.O. till förmån för son för att studera eldsalamandrarna i söder. Robustus har inte hörts av sedan dess. Hertig Borol var redan en mogen man när han tog över. Hertigen hade då likt sin far utbildats i trolldom vid Akademin för Elementaristernas skolning i Ekeborg. Borol hade dock inte faderns fantastiska talang för magi och lyckades aldrig bemästra annat än enkla besvärjelser. Det hade varit gott för de flesta, men har man en så berömd far blev akademilivet hårt. I egenskap av hertig har Borol varit mer framgångsrik. Fadern hade inte alls den pliktrohet och politiska sinne som Borol. Hertig Borols ovanligt långa liv har gjort att han personligen känner flera generationer av sina undersåtar och har en osviklig förmåga att lägga saker på minnet. Han har på senare tid lagt stora summor på Stervikens varv och Kartografiet i Sterborg. Hertigen oroas av det stundande piratkriget med Felicien och tänker rusta Kardien bäst han förmår. Skepp byggs och sjökort ritas.

Hertigen är en gammal man och tycks ha varit det alltid. Han kallas av Havslandsmänningarna, Den evige. Han har överlevt fem fruar och har en uppsjö av döttrar. Flera av hans barn har dött av hög ålder. Hans ende son, Robust är från hans nuvarande äktenskap med hertiginnan Celastia Aalkråka. Robust en introvert ung man och mest intresserad av kartor. Hertigen har öppet visat sitt missnöje med sonen och satt honom i skolning vid Kartografiet i Sterborg. Mest för att få honom ur huset. Robust har varken något läshuvud eller god fysik. Han saknar också Qufarnas magiska talang. Trots sina kortakommanden är han den som i dagsläget står att ärva hertigdömet. Döttrarna gifter han bort som det passar och de har aldrig särskilt intresserat honom.

Äventyrsförslag.

Den döende hertigen
Hertig Borol Hammar av Havsmanland är mycket gammal. Hans liv har förlängts på magiskt sätt, men hertigens egna magiska kunskaper räcker inte längre till. Han känner sin livskraft ebba ut. Enligt hans beräkningar har han bara några få år kvar. Hertig Borol behöver därför någon med makt nog att hindra hans åldrande. Den enda hertigen känner till med sådan makt är hans far, den mäktige Robustus Quf. Robustus har varit försvunnen i söder efter att ha rest för att studera salamandrar. De flesta är säkra på att han är död. Robustus var gammal redan när han reste och det är över 130 år sedan. Hertig Borol har därför haft svårt att få någon att ta sig an sökandet och hans plikter som hertig förbjuder honom från att själv åka. Han kan heller inte lämna hertigstolen till sin son Robust, då hertigen anser honom oduglig och han fruktar för Havsmanlands framtid i sonens händer. Den ende bundsförvanten hertigen har bland Echterna i Havsmanland är forne hertig Arnevals ättling Riddar Arne Tirisholm, men herr Arne saknar penningar för att företa en sådan resa. Under förevändning att krig med Felicien stundar har hertigen fått Kardiens ädlingar att öka skattetrycket för byggandet av krigsskepp. Hertigen har inte för avsikt att bygga någon krigsflotta utan kallar till sig allsköns skeppsbyggarmästare för att skapa en specialflotta av båtar som kan ta sig an den extrema hettan i söder. De är under tron att de bygger båtar anpassade för att tåla Feliciska vildeldsattacker.

Hertigens planer börjar komma samman. Tre underliga farkoster ligger till kaj vid Sterborg redo att ge sig ut på Kopparhavet för att enlig utsago säkra Kardiska handelsrutter. Till kapten på flaggskeppet Hammaren har Riddar Arne Tirisholm utsetts. Flera har rynkat på näsan med detta val då Herr Arne inte har någon tidigare erfarenhet av sjöfart. Navigatör på resan är hertig Borols son Robust. Även han en underlig val då Robust fortfarande är lärling. Hertig Borols plan är att sonen skall ”segla vilse” och inte märka att fartygen seglar söderut. Allt hertigen behöver är några modiga äventyrare som kan följa med på expeditionen för att skydda Riddar Arne och i hemlighet hjälpa honom i hans sökande efter Robustus. Äventyrarna beordras också att ta hand om hertigens son Robust och göra honom till en pojk en echtisk fader kan vara stolt över. Något hertigen själv anser sig ha misslyckats med.

Persongalleri
Hertig Borol Hammar: Hertigen vet att hans tid är knapp och att det är av yttersta vikt att man skyndar sig att få hem fadern, som han är säker på lever. Han vet att han begår förräderi genom att utnyttja den Kardiska krigskassan för att bygga skeppen till expeditionen. När det gäller sonen Robust ser han två utvägar. Antingen härdas han och blir en bättre man eller så, Etin hjälpe för tanken dör han under strapatsen.

Riddar Arne Tirisholm: Herr Arne är yngre bror till Baron Arvor Tirisholm av Marudden. Arne har tjänat vid hertigens gods sedan han var liten och är en av hertigens mest betrodda män. Han ställde sig snabbt vid hertigens sida när han föreslog en expedition för att söka efter Robustus. Arne är dessutom införstådd med hertigens nya plan att finansiera sökandet med krigskassan. Han erbjöd hertigen att leda expeditionen och denne accepterade. Vad hertig Borol inte vet är att hans nye kapten inte har någon avsikt att söka efter Robustus. Herr Arne är säker på att magikern är död och tänker istället utnyttja expeditionen för egna syften. Sedan Arnes anfader Hertig Arneval dog i Morriarts håla har ätten Tirisholms mäktiga hammare Humlekotten varit förlorad. Arne har hela sitt liv velat få tillbaka hammaren. Går det vill han även hitta förfaderns ben för att begrava dem i Kardisk jord. Arne eller hans ätt har aldrig haft ekonomiska möjligheter att genomföra resan till Krilloan.

Robust Quf Hammar: Den unge Robust vet att han inte är omtyckt av fadern. Det enda han vill är att komma hemifrån. Han trivs i skuggan i sitt eget sällskap skissandes på kartografiska alster. Robust har inte något som helst vilja att ändra på sig utan är endast intresserad av sitt arbete. Robust talar helst inte med någon, men när han väl gör det har han mycket svårt att förstå sådant som ironi eller trevligheter. Endast ”fakta” är intressant för honom. Han är dessutom i det stora hela ganska okunnig om det mesta, men har vaneföreställningar att de ”fakta” han själv kommer på är det enda sanna och folk som inte begriper det är idioter.

Marinsoldat Harrold Krukmakare: Utav flaggskeppet Hammarens 20 marinsoldater är Harrold inte särskilt utmärkande. I själva verket är Harrold en förklädd eldmagiker utskickad av Akademin för Elementaristernas skolning för att vara deras ögon under resan. Robustus Quf var en högt ansedd mästare inom Akademien och man skulle gärna återfinna honom, eller ännu bättre hans forskningsresultat. Harrold kommer så fort han inser att Herr Arne inte kommer att söka efter Robustus försöka uppmana till myteri.

Fortsättning
Resan kommer först och främst gå till Krilloan vilket är den sista kända platsen Robustus befann sig.
Last edited by Jeb on 2018-07-01 09:50, edited 2 times in total.
User avatar
Fafnir
Vortiger
Posts: 2066
Joined: 2007-02-09 12:19
Location: Stockholm
Contact:

Re: Kardien

Post by Fafnir »

...Men vem skall föra våra runor, så väl, med den äran?
----------
Instagram: porkypete
----------
Jeb
Hynsolgisk Shaman
Posts: 599
Joined: 2007-07-09 08:26
Location: Lysekil

Re: Kardien

Post by Jeb »

Jag tänkte i väntan på redigering av Havsmanland rida österut till Ridmark. Jag ser att det bara finns två grevskap i Ridmark och fick en idé. I Ridmark huserar grevarna Hattfeldt och Mankor (Hattfield-McCoy) Efter inbördeskriget i Grinfara slöts tårdrypande fred mellan de stridande och en ny hertig blev krönt i Grinfara. Vissa kunde dock inte begrava stridsyxan och en grannfejd som pågår ännu rasar mellan de två grevarna i Ridmark. Baronerna under respektive greve tröttnade snabbt på att kivas och vägrar slåss på endera greves sida. Hertig Lejon har förbjudit ätterna att ta till vapen mot varandra och fejden har hållt sig till slagsmål och skadegörelse mellan de båda ätterna. Nuvarande Hertig Haldan Lejon är bara ett barn och har inte den pondus som hans förfäder hade och Hattfeldt-Mankor ser möjligheten att en gång för alla göra upp utan hertigens inblandning. Båda grevar laddar upp inför vad som kan bli ett nytt inbördeskrig om det inte stoppas.
birkebeineren
Admin
Posts: 7040
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Kardien

Post by birkebeineren »

Ser mycket bra ut Jeb, både beskrivning och äventyrsuppslag. :)

Förslag till Havsmanlands vapen: En styckad sköld i silver och blått med skeppssiluet i svart i mitten, möjligtvis det som kan kallas en kardisk kogg?
Jeb
Hynsolgisk Shaman
Posts: 599
Joined: 2007-07-09 08:26
Location: Lysekil

Re: Kardien

Post by Jeb »

birkebeineren wrote:Ser mycket bra ut Jeb, både beskrivning och äventyrsuppslag.
Tackar. Jag ska se om jag får tid i morgon att putsa till det hela lite. Kanske hinner jag även utveckla Ridmark på liknande sätt.
birkebeineren wrote:Förslag till Havsmanlands vapen: En styckad sköld i silver och blått med skeppssiluet i svart i mitten, möjligtvis det som kan kallas en kardisk kogg?


Låter väl bra! Hmm om man nu bara kände till någon som är bra på fartygssiluetter... :wink:
User avatar
Fafnir
Vortiger
Posts: 2066
Joined: 2007-02-09 12:19
Location: Stockholm
Contact:

Re: Kardien

Post by Fafnir »

Attachments
471188C9-BC19-43A9-A6A4-EC4E44765D7D.jpeg
...Men vem skall föra våra runor, så väl, med den äran?
----------
Instagram: porkypete
----------
Jeb
Hynsolgisk Shaman
Posts: 599
Joined: 2007-07-09 08:26
Location: Lysekil

Re: Kardien

Post by Jeb »

Ridmark

Vapen:

Befolkning: Losdiver, Echter, Ankor

Befolkningstäthet: Vid kusten hög. Inåt landet normal

Huvudstad: Den befästa staden Bry. Hertigen har inget residens här. Staden styrs av en fogde, Greve Riddar Anser Hattfeldt. Stadsmuren är i tegel, men man har inte brytt sig om att putsa den? Bry är hem för flera små ankhandelshus. Ankorna är en stor anledning till Brys uppgående ekonomi, men de har inge stol i stadens råd och ses som andra klassens medborgare. Bry har förhoppning att göra sig till fristad, men ännu har inget hänt.

Hertig: Haldan Lejon. Hertigen med familj lever och styr från Lyrsjöhus där de även är baroner. Hertig Lejon är ett barn vars hertigdöme giriga adelsmän skor sig mer och mer. Modern, som är hertigens förmyndare blev galen av sorg när hennes man dog och är helt världsfrånvänd. Ätten Lejon fruktar att de kommer tappa makten om inget görs snarast.
Välstånd: Trots goda förutsättningar har det halkat ner till fattigt. Förre hertigen var sjuklig och svag och hans son bara ett barn. Grundbygget och infrastrukturen finns, men utnyttjas dåligt.

Platser: Tegelstaden Bry som frodas. Bry har blivit ett centrum för handel med allsköns gods. Ridmarks norra delar ligger i skuggan av Insa Kullarna där kopparfyndigheter gjorts. Gruvdriften är i sin linda och den lokale greve Mankor skickar prospektorexpeditioner upp i bergen.

Övrigt: Hertigdömet involverades i Inbördeskriget i Grinfara och detta fick stora politiska följder för Ridmark. Efter inbördeskriget i Grinfara slöts tårdrypande fred mellan de stridande och en ny hertig blev krönt i Grinfara. Vissa kunde dock inte begrava stridsyxan och en grannfejd rasar ännu mellan de två grevarna Hattfeldts av Bry och Mankor av Södra Insa. Baronerna under respektive greve tröttnade snabbt på att kivas och vägrar slåss på endera greves sida. Hertigarna Lejon har förbjudit ätterna att ta till vapen mot varandra och fejden har hållit sig till slagsmål och skadegörelse mellan de båda ätterna. Nuvarande Hertig Haldan Lejon är bara ett barn och har inte den pondus som hans förfäder hade och grevarna Hattfeldt-Mankor ser möjligheten att en gång för alla göra upp utan hertigens inblandning. Båda grevar laddar upp inför vad som kan bli ett nytt inbördeskrig om det inte stoppas.

Jag har verkligen försökt att hålla mig så minimalistisk jag kan på beskrivningarna av Kardiens hertigdömme. Vill ni kan jag sväva ut på kampanjsidan.... :twisted:
Last edited by Jeb on 2018-07-05 09:05, edited 2 times in total.
Jeb
Hynsolgisk Shaman
Posts: 599
Joined: 2007-07-09 08:26
Location: Lysekil

Re: Kardien

Post by Jeb »

Fafnir wrote:Så här?
Ser bra ut. Kanske den med färg känns lite pampigare? Blått för havet och vitt för?
birkebeineren
Admin
Posts: 7040
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Kardien

Post by birkebeineren »

Fafnir wrote:Så här?Grafik härifrån.
http://www.vikinganswerlady.com/Stars/H ... /index.htm
Gärna så där. :) Gillar den uppe till höger med skeppet helt i svart.

Blått för havet och vitt för himlen. Tror inte några heraldiska lager bryts heller, eller hur Snibben?
birkebeineren
Admin
Posts: 7040
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Kardien

Post by birkebeineren »

Jeb wrote: Jag har verkligen försökt att hålla mig så minimalistisk jag kan på beskrivningarna av Kardiens hertigdömme. Vill ni kan jag sväva ut på kampanjsidan.... :twisted:
Du får hemskt gärna sväva ut på kampanjsidan men gör det förslagsvis som äventyrsuppslag så behåller vi en enhetlig beskrivning av hertigdömena. Uppslagen kan läggas till i slutet av Kardien-artikeln där det redan finns flera stycken. Även i en pdf om vi får till det. :)
User avatar
Fafnir
Vortiger
Posts: 2066
Joined: 2007-02-09 12:19
Location: Stockholm
Contact:

Re: Kardien

Post by Fafnir »

birkebeineren wrote:
Fafnir wrote:Så här?Grafik härifrån.
http://www.vikinganswerlady.com/Stars/H ... /index.htm
Gärna så där. :) Gillar den uppe till höger med skeppet helt i svart.

Blått för havet och vitt för himlen. Tror inte några heraldiska lager bryts heller, eller hur Snibben?
Tror heraldiken håller. Oklar på hur silhetter nyttjats heraldsikt dock. Kan iof göra en svart kogg. Där detaljer syns i vitt.
Den nedre tror jag också är kosher om än ovanligare. Elementet har "naturliga färger" vilket jag förstod är ok.
...Men vem skall föra våra runor, så väl, med den äran?
----------
Instagram: porkypete
----------
User avatar
Fafnir
Vortiger
Posts: 2066
Joined: 2007-02-09 12:19
Location: Stockholm
Contact:

Re: Kardien

Post by Fafnir »

En tredje version?
Attachments
2E78E048-ECC7-468E-BFE9-D91649F643A4.jpeg
...Men vem skall föra våra runor, så väl, med den äran?
----------
Instagram: porkypete
----------
Jeb
Hynsolgisk Shaman
Posts: 599
Joined: 2007-07-09 08:26
Location: Lysekil

Re: Kardien

Post by Jeb »

Fafnir wrote:En tredje version?
Där satt den!
birkebeineren wrote:Du får hemskt gärna sväva ut på kampanjsidan men gör det förslagsvis som äventyrsuppslag så behåller vi en enhetlig beskrivning av hertigdömena. Uppslagen kan läggas till i slutet av Kardien-artikeln där det redan finns flera stycken. Även i en pdf om vi får till det.
Japp. Det låter bra.
User avatar
Fafnir
Vortiger
Posts: 2066
Joined: 2007-02-09 12:19
Location: Stockholm
Contact:

Re: Kardien

Post by Fafnir »

Vad typ av illustrationer saknas till Kardien?
Vi har en del från Anders bland annat vilket är trevligt.

Vad om mode? Hårstilar, klädstilar etc?
...Men vem skall föra våra runor, så väl, med den äran?
----------
Instagram: porkypete
----------
Post Reply