Erebs skogar och naturtyper

Övrigt om Ereb Altor
birkebeineren
Admin
Posts: 7200
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Erebs skogar och naturtyper

Post by birkebeineren »

Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Posts: 1634
Joined: 2007-05-10 00:12
Location: Stockholm

Re: Erebs skogar och naturtyper

Post by Fraxinus »

Absolut! Flera av arterna är dessutom mina skapelser. DrHus var dock bra på att skapa trovärdiga arter han med.
birkebeineren
Admin
Posts: 7200
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Erebs skogar och naturtyper

Post by birkebeineren »

Mikael
Admin
Posts: 5144
Joined: 2007-02-22 19:19

Re: Erebs skogar och naturtyper

Post by Mikael »

Flora funna i Slaktare Små:
* Ritkoträd, möbler av ådrat ritkoträd ska vara dyrbara.
* Tusenrotsträd som blir väldigt gamla (uråldriga) och växer (bla?) i Illubariens våtmarker och träsk.
* Sävrot, kan malas till bakmjöl och är en god om än spartanskt alternativ till mjöl.
* Blålysande Ljungfrukolm, även den växer i våtmarkerna.
* Siskonlilja
* Ormbär, används till sylt
* Filigransia - blomma
* Rosenklocka - blomma


i Vredesverk
* Jumlaträd - Melukhiskt fruktträd som växer vid stränder.
* Ormört - används på Palamux mot levermask
birkebeineren
Admin
Posts: 7200
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Erebs skogar och naturtyper

Post by birkebeineren »

Kromanterved, som tillsammans med alkemiska pulver ger mångfärgad eld (Trakoriens s.34)
birkebeineren
Admin
Posts: 7200
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Erebs skogar och naturtyper

Post by birkebeineren »

Fraxinus: Vet du eller Jerome Monardes möjligtvis något om Brynhildurs skog nedanför Aidnebergens sydvästra sluttningar? Det har börjat fällas timmer där i tråden för Fil-Tofia och frågor har uppstått kring vad som kan hittas av virke.
Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Posts: 1634
Joined: 2007-05-10 00:12
Location: Stockholm

Re: Erebs skogar och naturtyper

Post by Fraxinus »

Nämnde det på annan plats. Rödgran, svartgran, olika arter ädelgranar som silvergran (som är dunkelt grön på ovansidan barr och silver på undersida barr) och aidnisk gran. Rödtall, bergtall (ganska småvuxen), cembra vilket är ytterligare en sorts tall som växer på högre höjder - dock något mer högrest än bergtall och vars frön kan ätas precis som pinietallens frön (som i sin tur växer i de södra delarna av Zorakin). Nargurisk lärk. Idegran. Berglönn, skogslönn, sockerlönn, bergek, skogsek, ängsek, kärrek, lundalm, strävalm, aidnisk bok, skogslind, silverlind, ätlig kastanj, knotterbjörk, snöbjörk, feberasp och hassel för att nämna några.
Post Reply