Zorakin

Samlingsplats för alla länder och platser
Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Posts: 1634
Joined: 2007-05-10 00:12
Location: Stockholm

Re: Zorakin

Post by Fraxinus »

birkebeineren wrote: 2019-10-16 09:08
Fraxinus wrote: 2019-10-10 07:42 ...
Dels har regaliegardet en stark närvaro i Pharynx. Flera kungliga fristäder/garnisonsorter finns i Pharynx, varje garnisonsorter håller en kohort (ca 400 man). Eftersom kungafamiljen även var hertig av Pharynx var det enkelt att börja där. Ytterligare garnisonsorter är Pendon samt två tre i Amtefjärd och södra Dreverike. Detta är organisationen för det första gardet som hela tiden är stående.

Det andra gardet är lite annorlunda organiserat, främst av ekonomiska skäl. Förebilden där är det senkejserliga themata-systemet. Soldaterna har givit en gård för försörjning i kungliga län, markisat och markgrevskap. Officerarna tjänstgör ofta som fogdar eller administratörer i kunglig tjänst. Kohorterna övar och tjänstgör regelbundet i olika gränsavsnitt och oroshärdar i ett rotationssystem för att upprätthålla kvaliteten på dessa soldater. Soldatgårdarna finns utspridda i Pharynx, Amtefjärd, Dreverike, Likermark och Slättebo.

Slutligen så är Raxorerna starkt representerade i Pharynx. Generellt är de lojala till kungen, eller rättare sagt, till nuvarande kungafamiljen. Det gäller oavsett om de tillhör fria samhällen/byar eller om de formellt lyder under någon baron. I händelse av konflikt kommer de samla ihop sitt stridsfolk under kungligt baner och under hertigen av Pharynx baner. Deras krigsfolk utgörs normalt av lättare rustade spjutmän, tyngre rustade fotfolk beväpnade med yxor och lätt rytteri.
Två av dessa garnisonsorter i Pharynx skulle då kunna vara:

Pharynx lås
-finns utsatt på kartan nedanför Blotferpasset vid Josteflodens övre del.

Svartekester, Svarteborg eller Svartevad
-finns inte utsatt på kartan men borde utifrån gamla diskussioner befinna sig där Pharynx och Slättebos gränsermöts uppe i Aidnebergen. Här, eller i närheten, stod ett berömd slag under Andra kriget mot Svarta Tornet 546-555 eO.
Fraxinus wrote:En nyanlagd garnisonsort ska ligga i norr i hertigdömet Pharynx (vilket är kontrollerat av den kungliga familjen. Kronprinsen får titeln Hertig av Pharynx). Denna stad får namnet Svartekester, Svarteborg eller Svartevad.

Denna stad är likaledes en garnisonsort om 600 Regalie-infanterister samt 100 armborstskyttar. "Staden" har en tung militär prägel. Övriga stadsbefolkningen har inte riktigt hunnit dit. Kanske ytterligare 900 invånare. (viewtopic.php?p=13668#p13668)
Fraxinus wrote:Arviden V Klenmodige, 533-598 eO

Den mest underskattade kungen i Zorakin. Epitetet "Klenmodige" fick han efter att ha beordrat återtåg efter att hans armè visserligen segrat vid "Slaget vid Svarte vad " i norra Slättebo men till höga kostnader i form av skadade och döda. Arviden V insåg att hans riddare aldrig skulle nå fram till det Svarta tornet som skymtade där mellan bergstopparna i stridbart skick. Han påbörjade därefter utfomandet av Regaliegardena. De skulle bli elitinfanteriet Zorakin behövde för att besegra Svarta tornet. Arviden V var också hjärnan bakom den lyckade motoffensiven mot "brända jordens klan" i östra Zorakin som hade gått av stapeln ett par år tidigare. (viewtopic.php?p=21881#p21881)
Eftersom Svarta Tornet skymtades från slagfältet kan det kanske tänkas att själva vadstället som Svartekester/Svarteborg/Svartevad fått sitt namn efter befinner sig där sjön nedanför Häxmästarens torn (Tornsjön?) här ett tänkt utlopp österut?

Eller så flyttar vid Svartekester/Svarteborg/Svartevad en bit neråt in i östra Pharynx och låter det ligga norr om Raxberg eller eventuellt byter ut det med Raxberg. Garnisonsorten kan då ha fått sitt namn efter att ha grundats efter slaget vid Svartevad.

En tredje garnisonsort skulle kunna finnas i norra Slättebo norr om Haak?
Pharynx lås ligger formellt sett på hertigens trupper att bevaka. Sedan är det en av platserna som Regaliegardister regelbundet skickas till för att stärka försvaret och ge dem en känsla av skarpt läge och erfarenhet i strid (mot svartfolk). Övriga är Fristaden och Dagavall mfl. Garnisonsorter för stående enheter är tänkt att vara Kungsberg, Pendon, Hall, Ulme, Snakehall och Flodhus.
birkebeineren
Admin
Posts: 7200
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Zorakin

Post by birkebeineren »

Okej, då blev det lite klarare hur du tänkt det. Jag börjar fundera på om det räcker med Pharynx lås som militärt befästning uppe i nordväst. Anledningen till detta kan vara att det helt enkelt inte finns några andra vägar över Aidnebergen här än Blotferpasset. Pharynx lås ligger därför på den enda platsen där Häxmästarens arméer eller eventuella andra svartfolkstyrkor kan ta sig in i Zorakin från det här hållet. Norra Slättebo har inga pass och även om mindre grupper av svartfolk finns i bergen kan inga stora härstyrkor ta sig fram. Skyddet består av beväpnad raxorisk bondbefolkning tillsammans med den lokala adelns styrkor. Tidigare i historien kan markgrevarna i dagens Slättebo (Junemark och Slättemark) haft ett större ansvar för det militära beskyddet men två saker har ändrat sig de sista tvåhundra åren. Dels tog echterna makten i Kardien vilket stärkte hela gränsregionen kring Stirpazfloden militärt, dels flyttade Solorden resurser till området och sin borg Stirpazklyfte direkt norr om Fil-Tofia. Båda två som en följd av Häxmästarens uppdykande på scen 400 eO. Den gamla markgreven av Slättemark har nu blivit till hertig av Slättebo och bevakar gränsen från Fil. Markgreven av Junemark finns kvar men det militära ansvaret är inte längre lika stort. Detta beror på att kungen av Zorakin har ett mycket gott förhållande till Solorden och den är fullt kapabel att, tillsammans med hertigen av Pharynx, skydda nordvästra Zorakin.

Befästningen Svarkester/Svartevad kan eventuellt ha funnits tidigare i historien och inte längra ha någon betydning. Kanske hålls den nu av Häxmästaren? Befästningen Järnport kan vi ge samma förklaring eller förslagsvis flytta österut in i hertigdömet Salamora.
Jeb
Hynsolgisk Shaman
Posts: 599
Joined: 2007-07-09 08:26
Location: Lysekil

Re: Zorakin

Post by Jeb »

Befästningen Svarkester/Svartevad kan eventuellt ha funnits tidigare i historien och inte längra ha någon betydning. Kanske hålls den nu av Häxmästaren?
Här är något vi kanske borde peta. Ett Minas Morgul i Aidnebergen. :twisted:
Post Reply