Herz

Information om religionerna och dess utbredning
User avatar
Grisodlar'n
Kardisk Bontisâl
Posts: 1427
Joined: 2007-11-09 01:15
Location: Västerås

Herz

Post by Grisodlar'n »En tid kommer att randas
där Mörkret väller upp likt våg på hav
De döda marscherar mot glav och skans
härar sprungna ur grift och grav

En tid kommer att randas
då Mörkret tycks råda över Alltet
Men fram träder gudarnas kämpar
med ljus i hjärtat, hand på hjaltet

En tid kommer att randas
där ljus och skugga möts i en sista strid
Mörkrets hjärta skall de så krossa
och Världen åter finna frid


Profetian om Mörkrets hjärta, alternativ tolkning utförd av okänd mystolog i Eledains orden, ca 300 f.O.

Från källorna så vet vi att Herz är en döds- och mörkergud vars självaste jag fjättrades efter Gudarnas krig någon gång i tidernas begynnelse. Gudarna lämnade så Altor och lämnade plats åt humanoida skapelser som alver, dvärgar, jättar, människor och halvlängdsmän. Otaliga stjärnor hann tändas och falna på himlasfären innan en mäktig kamsunsk magiker vid namn Dakoth upptäckte Mörkrets tempel och blev dödsgudens utvalde. Under flera sekel så fick Dakoth ta del av Herz nattsvarta kunskaper.

Men vem är guden Herz egentligen? Herz betyder egentligen bara "hjärta, själasäte" på karkutalska. Gudomens sanna namn tycks vara dolt i det förgångna. Detsamma rör vilka som tillbad honom i tidernas begynnelse, om några alls? Inofficiella utsagor hävdar att han tillbads av de så kallade Mörkersönerna men att blott fyra undslapp att tillintetgöras av de Goda gudarnas härar. Vissa hävdar att de fyra Mörkersönerna istället är aspekter av Herz; Ond bråd död, Tidens tand, Smittospridaren och Förruttnelsen. Ibland benämns de med andra namn.

Men frågan återstår, vem är döds- och mörkerguden Herz? Vad är hans riktiga namn? Är hans dödsrike numera tomt på själar? Spåna fritt.
birkebeineren
Admin
Posts: 7076
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Herz

Post by birkebeineren »

Mycket lovande. :D

Herz är således starkt knuten till Akrogal och händelser för över niohundra år sedan när äventyren i Ärans väg utspelar sig. Den anpassade historiska kronologin finn sedan tidigare här: viewtopic.php?p=40217#p40217

Detta hindrar dock inte att guden(?) och en eller flera tillhörande kulter finns i nuläget 610 eO så på något vore det kul om det kan utvecklas.

Ovanstående text skulle kunna vara vad som är känd om Herz i Ereb. Kunskapen är inte särskild spritt utan förbehållen några få. Odosmunkarna som är kända för sina udda kunskaper (och som har lagt fram nestan heretiska teorier om Eledain och Etin) skulle kunna vara dessa och även vara de som forskar i frågan. Andra lärde med viss vetskap och intresse för Herz kan vara unggudaprästerskapen i kulterna för Kushta och Kartov samt parbagergudinnan Bolgoves tysta prästinnor.

I Akrogal (och kanska även på andra kontinenter?) kan kunskapen om Herz vara annorlunda. Furgierna kan möjligen veta ett och annat, eller ovetande besitta okänd kunskap i Yndariska arkivet? Handelsalliansen borta vid Kalsalsjön med både egen och alvisk lärdomstradition även de.


Sen gissar jag att Herz är en av de gudar varifrån Vicotnik har lånat inspiration till Kuzherismen i Nidland. Åtminstonde enligt det Erebs lärde tror.
User avatar
Grisodlar'n
Kardisk Bontisâl
Posts: 1427
Joined: 2007-11-09 01:15
Location: Västerås

Re: Herz

Post by Grisodlar'n »

Jag tänkte på det där med de Gamla gudarna som tillbads i t ex Berendien. Hur länge sedan var det, och kan man finna spår av Herz där i någon form? Sedan tycker jag mig finna någon slags koppling till Kashim och Sathmog, även om det nog finns otaliga eld- och krigsgudar som dyrkas i Altor. Jag tänker på strofer som denna:

”Prisad vare du, O Förstfödde, Stjärnors Fader, Eviga Eldens Herre och Det Flammande Svärdet.”
—Ur Första bönenMen jag tänkte på det du nämnde om Vicotnik och Kuzherismen i Nidland och hur mycket akrogaliskt kulturarv som förts över via Demontungan under seklerna som gått. Jag ser även lite av Sathmogkulten i Kuzherismen.

Och du har rätt i att legenderna om Herz, Gudarnas Krig och liknande är betydligt mer ofördärvade av tidens tand i Handelsalliansen, men framförallt bland alverna i Vahlia, som en gång i tiden lämnade skogarna söder om Järntinnarna (Döda skogen) och vandrade österut för att grunda alvriket.
birkebeineren
Admin
Posts: 7076
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Herz

Post by birkebeineren »

Tron på Gamla gudarna dog ut mot slutet av Mörkertiden i Berendien. Det går väl inte att sätta ett exakt årtal men Erebs historiker kan tänkas använda 149 fO då detta var årtalet Riket Berendia först samlades och århundraden med kaos och oordning fick sitt slut på norra Tolan. Omständigheterna är oklara men vid denna tid växte Unga gudarna sig starka och blev statsbildningens officiella religion. Vad som hände med Gamla gudarna och deras tillbedjare vet vi inte men det kan väl tänkas att de överlevde i det dolda i viss grad. Andra Unggudar än de sju mäktigaste finns ju också, så som läkegudinnan Delitha och rättvisegudinnan Heba. Även Zeeris som inte gillas och vars svartpräster även motarbetas.

Gamla gudarna var även, helt eller delvis, Kejsardömet Jorpagnas gudar. Fast de gamla jorerna verkar inte ha varit så religiösa av sig, åtminstonde inte mot slutet av imperiets tid då filosofiska lärar så som den Zeno förespråkade fick stor betydelse. Och de joriska gudarna byggde på Kruns gamla gudar vilka i sin tur har kallats Golwyndiska gudar. Det kan tänkas att Gamla gudarna överlevde lite längre på Tolan vilket gjorde att upproret och utbytet med Unga gudarna kom just här. Sen verkar Gamla gudarna ha överlevt och fått en renässans på öarna i Västerhavet och det senare Trakorien där de fortfarande dyrkas friskt. Även i Kalklanden och kring Mefamirs sjö. Alla dessa platser skulle kunna kopplas till Herz om guden hafte en plats i Gamla gudarnas brokiga skara.

Kashim har vi inte riktigt utrett bakgrunden till men det verkar ju finnas likheter med den Herz du beskriver. Kashim har dock inte sin bakgrund bland Gamla gudarna (om dessa skall räknas som de joriska gudarna) enligt vad som står i källorna. En idé har varit att koppla Kashim till Zeeris i Berendien. En annan att Kashim är en okänd gud från Akrogal. Även en mäktig demonfurste skulle kunna vara ett alternativ.

Sathmog har sin bakgrund långt borta i Akrogal utan att vi väl helt utrett det heller. Ingen Gammal gud tror jag. Sathmog kämpade ju som bekant mot Eledain och var även gud i det kortvariga riket Sugd vid Kalsalsjön. Sathmog letade sig mycket senare under namnet Sakhmug in i Ashinas lära som är religionen i Krun, och som även innehåller från en annan tradition delar av Golwyndiska (Gamla) gudar. Sathmogs inträdan i Krun hände kring kring år 400 fO med akrogaliska nomader vilket på något vis skulle kunna passa med tidlinjen i Ärans väg och Karkutal. Fast kämpade inte Dakoth och Herz mot Satmogh?

Både Sathmog och Kashim låter förövrigt som troliga inspirationskällor till Vicotniks Kuzher.

...och för att eventuellt komplicera det hela ytterligare så har vi den begravde guden Hertach som sticker upp sin arm nere i Yndar. :evil:
birkebeineren
Admin
Posts: 7076
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Herz

Post by birkebeineren »

Grisodlar'n wrote: 2020-05-27 08:42Och du har rätt i att legenderna om Herz, Gudarnas Krig och liknande är betydligt mer ofördärvade av tidens tand i Handelsalliansen, men framförallt bland alverna i Vahlia, som en gång i tiden lämnade skogarna söder om Järntinnarna (Döda skogen) och vandrade österut för att grunda alvriket.
Det här lät spännande! :)
birkebeineren
Admin
Posts: 7076
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Herz

Post by birkebeineren »

En mera okänd mörkerkult är Uch-Kad: http://erebaltor.se/wiki/index.php?title=Uch-Kad

Möjligen är det den Melio Blåfot den vittbereste är på spåret av i sin reseberättelse "Om Akrogal och de wilda lenderna i öster": http://erebaltor.se/wiki/index.php?titl ... na_i_öster
User avatar
Grisodlar'n
Kardisk Bontisâl
Posts: 1427
Joined: 2007-11-09 01:15
Location: Västerås

Re: Herz

Post by Grisodlar'n »

birkebeineren wrote: 2020-05-27 16:38
Sathmog har sin bakgrund långt borta i Akrogal utan att vi väl helt utrett det heller. Ingen Gammal gud tror jag. Sathmog kämpade ju som bekant mot Eledain och var även gud i det kortvariga riket Sugd vid Kalsalsjön. Sathmog letade sig mycket senare under namnet Sakhmug in i Ashinas lära som är religionen i Krun, och som även innehåller från en annan tradition delar av Golwyndiska (Gamla) gudar. Sathmogs inträdan i Krun hände kring kring år 400 fO med akrogaliska nomader vilket på något vis skulle kunna passa med tidlinjen i Ärans väg och Karkutal. Fast kämpade inte Dakoth och Herz mot Satmogh?
Tvärtom så tror jag att dyrkan av Sathmog är långt äldre än vad de lärde tror. Jag har ju lite tankar kring ursprunget i halvmytiska forna riken öster om Kalsalsjön, bortom Slöjornas ocean. Denna så kallade Första eran avslutas i och med martyrprinsen Iramazans död i det Gamla riket. Detta anses ha ägt rum ca 1800 f.O. Den Tredje eran inleds med Gamla rikets undergång (ca 1200 f.O) och Sathmogtrognas utvandring västerut till trakterna kring Kalsalsjön. Ca 750 f.O grundas riket Karkutal norröver Järntinnarna och Sathmogkulten börjar att koppla greppet om befolkningen. Arkonten, den smorde prästkungen, och hans råd med rikets 12 främsta präster, De Heliga (Dobraksavun, ordagrannt ”De som skiner”) anses oantastliga tolkare av de religiösa skrifterna. Läran har sakta förvanskats efter Iramazans död och när den tidigare slumrande Herz börjar få mer inflytande över regionen så blir Sathmogkulten alltmer totalitär. Det finns lite beskrivet i tråden jag skapade rörande Sathmog.
birkebeineren
Admin
Posts: 7076
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Herz

Post by birkebeineren »

Var lite otydlig där, menade att Sathmog inte var en Gammal gud i betydelsen att han tillhör panteonet runt Golwyndas sötvattenshav (som sen spred sig med västerut med krunierna- jorerna). Att Sathmog är gammal i betydelsen att han varit med länge låter helt rätt. Ditt förslag om ett mytisk ursprung bortom Slöjornas ocean 1800-1200 fO borde fungera. Vi måste bara se till att det passar in med margyler, tákafolk, Sugd, Handelsalliansen och annat kring norra och västra Kalsalsjön. Wikin är lite oöversiktlig här men det beror på att material inte är färdigt.

Sathmog är också tänkt stå åtminstonde delvis bakom de akrokaliska stäppnomadernas omvändelse och expansion västerut från ca 750 fO.
User avatar
Grisodlar'n
Kardisk Bontisâl
Posts: 1427
Joined: 2007-11-09 01:15
Location: Västerås

Re: Herz

Post by Grisodlar'n »

birkebeineren wrote: 2020-05-28 07:15 Vi måste bara se till att det passar in med margyler, tákafolk, Sugd, Handelsalliansen och annat kring norra och västra Kalsalsjön. Wikin är lite oöversiktlig här men det beror på att material inte är färdigt.

Sathmog är också tänkt stå åtminstonde delvis bakom de akrokaliska stäppnomadernas omvändelse och expansion västerut från ca 750 fO.
I kronologin jag knåpade ihop hade jag detta:

1388–1372 f.O.
Margyler och aggressiva ryttarfolk härjar trakterna söderöver Järntinnarna.

1227–1226 f.O.
Hårt ansatta av söderns människobarbarer tvingas dvärgarna i det nygrundade riket att återvandra västerut.

Alverna hade utvandrat från regionen redan ca 1430 f.O för att grunda Vahla långt i väst.

Att margyler och akrogaliska ryttarfolk inte tog sig längre norrut kan ha något i sin förklaring i detta:

923–567 f.O.
Kâbad-Nanthû-Yašnu (Gamla Pansarelden, se Maktens portar Redux), den väldiga järndraken från De stora djupen under Järntinnarna terroriserar de södra regionerna med jämna mellanrum och äter sig fet på barbarer och ryttarfolk.

Den tredje konfluxen gjorde ju sitt också under slutet av denna era. Jag kan tänkta mig att slavhandlarriket Tahuantin avskräckte en hel del också norröver bergen.


850–740 f.O.
Äventyrare från det jorpagniska imperiets handelsprovins Dharbia, dissidenter och förrymda slavar från Tahuantin i väst, söderns barbarer och nomader samt folk från Kalsalsjöns regioner börjar att bosätta sig vid Aqusuili-Kartals södra stränder. Regionen kallas ursprungligen enbart för Österlandet av de mer väströna folken. Med tiden växer ett handelscentrum fram. Staden Cirrico (ursprungligen det dharbiskt klingande Cirricio) tar sina första stapplande steg. Kulten kring guden Sathmog förs med de numerärt överlägsna folken från öst och får snabbt fotfäste i kustregionen. År 750 f.O. så får regionen och det nytillkomna riket så sitt historiskt vedertagna namn – Karkutal. Unelkha Den Vise väljs till rikets förste arkont och smorde prästkung.

Jag tror att det ska gå att foga in i forumets kronologi, eftersom jag gluttade lite på det som växte fram om Akrogal medan jag skrev material om Karkutal, Herz, Sathmog och Eledain.
birkebeineren
Admin
Posts: 7076
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Herz

Post by birkebeineren »

Tror att det borde gå ganska bra att passa in. Någon bit kan behöva putsas till, så som att av de tidiga bosättarna av landet i perioden 850-740 fO så kom den joriska andelen först efter 801 fO då koloning Dharbia först då grundades. Men det är detaljer, jorerna kan ha anslutit sig till de första slavrymlingarna och kalsalsjönomaderna. Gillar biten med att det är en mäktig drake som bidrar till att hålla margylerna borta.

Karkutal börjar framstå som en region som indirekt haft en ganska viktig roll i Akrogal (och Erebs) historia. :)

Men vad med Herz? Fanns guden i regionen redan innan någon av folken och makterna vi nu omtalat kom hit? Något riktigt gammalt?
User avatar
Grisodlar'n
Kardisk Bontisâl
Posts: 1427
Joined: 2007-11-09 01:15
Location: Västerås

Re: Herz

Post by Grisodlar'n »

Herz har ju hållts fjättrad i Mörkrets tempel sedan Gudarnas krig, i tidernas begynnelse. I min version så ligger det halvt utgrävda templet vid Bazan Burilgi, en slumrande vulkan i de västra utmarkerna. Det senaste utbrottet var för över två sekel sedan. Urinvånarna (Yalak-folket) är övertygade om att vulkanen är eldjättarnas hem.
birkebeineren
Admin
Posts: 7076
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Herz

Post by birkebeineren »

Känns som att riket och kulturen Tahuantin borde knytas till Herz. Tahuantinerna är min gamla skapelse och lämnades medvetet rätt obeskriven i väntan på goda idéer. Herz och Mörkrets hjärta kanske är en sådan?

Står inte så mycket i wikiartikeln om Tahuantin eller de artiklar som länkar dit men viss information finns det. Inspirationsbilderna i ena forumstråden är trasiga men tanken är olika precolombianska indiankulturer från syd- och mellanamerika: inka, olmec, maya, aztek m.fl.
birkebeineren
Admin
Posts: 7076
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Herz

Post by birkebeineren »

Yalak-folket och eldjättarna, är det från Ärans väg Redux eller helt nya skapelser?
User avatar
Grisodlar'n
Kardisk Bontisâl
Posts: 1427
Joined: 2007-11-09 01:15
Location: Västerås

Re: Herz

Post by Grisodlar'n »

birkebeineren wrote: 2020-05-30 08:26 Yalak-folket och eldjättarna, är det från Ärans väg Redux eller helt nya skapelser?
Det är eget material. Yalakfolket är regionens urinvånare som med tiden drivits undan och tagit sin tillflykt til Mur Caarazan (Caarazanska mården) - den mytomspunna tempererade regnskogen som också är hem åt den fruktade karkutalska tigern och än värre bestar. Väster om skogsbältet finns Goron Bor (saltmarkerna) där liv knappt existerar. Det är också i Goron Bors sydliga nejder bland gejsrar och svavelgölar som vulkanen finns.

Så väst om allt detta så är det väl tänkt att Tahuantin ska finnas enligt det jag sett i kartväg på forumet. Karkutal är ju ingen sjöfararnation trots att de lever vid Aqusuili Kartal (Altors troligtvis största insjö). De fruktar den enorma sjöns stora djup och bedriver bara kustnära fiske. De har heller ingen flotta att tala om, vare sig krigsflotta eller handelsflotta. Varje försommar då näktergalen sjunger i hägg så avgår de Svarta skeppen – de enorma handelsdjonkerna Sarna (Rosen), Durjat (Svanen) och Teyra (Ungmön) från Cirricos hamn under festivalliknande former.

I trepartskriget som rasar i Mörkrets hjärta så får Dakoth uppbackning av tahuantiska handelshus och legoknektar. Där finns en koppling mellan Herz och Tahuantin. Då slavhandlarriket troligtvis är äldre än Karkutal så kan ju den slumrande Herzs svarta inflytande ha spridits sig västerut och indirekt påverkat och förvridit sinnen. I Goron Bor finns ensliga, urgamla ruiner och enorma pelare som sticker upp ur den salina slätten likt gamla knotor, möjligtvis resterna efter en tidigare kultur eller rent av från den tid då Gudarna vandrade över Altors yta? Det är fullt möjligt att det finns betydligt fler sådana ruiner i Tahuantin?
birkebeineren
Admin
Posts: 7076
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Herz

Post by birkebeineren »

Grisodlar'n wrote: 2020-05-30 09:50 Det är fullt möjligt att det finns betydligt fler sådana ruiner i Tahuantin?
Det tror jag bestämt...

Knappt med datortid senaste dagarna, återkommmer.
Post Reply