Fil-Tofia

Samlingsplats för alla länder och platser
Snibben
Barbisk Hövding
Posts: 1126
Joined: 2008-01-26 13:27
Location: Uppsala

Re: Fil-Tofia

Post by Snibben »

Tanken är att det skall var Stirzberget men jag är inte helt nöjd med den. Tänker omarbeta den lite och låta den ligga på en utskjutande klippa eller kanske en tidvattenö.

Jag tänker mig byarna i Kardien och Zorakin som byar i södra Europa. Det vill säga att de ligger mellan 500m till 1,5 km från varandra. Jag vill helt enkelt visa på en levande landsbygd...

Av någon anledning hamnade alla småborgar på Zorkins sida? Kanske landskapet i östra Philmark är för kuperat för att behöva ha några strategiska borgar?

"Sandbankarna" nedanför södra timmerhamnen föreställer jag mig som en bldning av förlupna lera, skräp och en hel del förlupna stockar som har skapat konstgjorda öar. Öarna är dock farliga att vistas i för människor då stockar kan skifta under vikten av den som går på det och i värsta fall hamnar man i ett vattenhål där stockarna rullar ihop ovanför en eller så kanske man krossas mellan några av dem. Revet i sig är inte farligt för sjöfarten men under några stormar har det hänt att skepp har krossats mot det. För ca 100 år sedan slungade det Dalkiska skeppet Frids Banér upp i mitten av revet. Ingen av skeppets besättning hördes någonsin av. Enligt legend skall skeppet medfört en kista med guld och många har försökt att ta sig till vraket men har fått vänt på vägen dit eller i vissa fall satt livet till. Ibland kan man se mystiska ljus från skeppet under natten.

En fyrbåk borde snarare läggas mittemot. Den utskjutande Rövaråsen höjer sig upp här och ger en naturlig plats för ett fyrbåk. Lotsstationen ligger naturligtvis vid borgen Grynningsvattnet.

Jag lägger till en inbuktning vid norra timmerhamnen. Kranar i de bägge timmer hamnarna är jag fortfarande skeptisk till. Varför göra en komplicerad konstruktion när rep, häst och dragbana borde vara en betydligt enklare lösning. Dragbanor kräver inte heller något större underhåll och kan lämnas åt sina öden större delen av året utan tillsyn eller underhåll.
Snibben
Barbisk Hövding
Posts: 1126
Joined: 2008-01-26 13:27
Location: Uppsala

Re: Fil-Tofia

Post by Snibben »

Image

1. Ingenmansön
2. Kejsarbron och
3. Fil
4. Tullarby
5. Kloster
6. Barkstaden
7. Kyrkokvarnen
8. Varvet
9. Tornby
10. Norra timmerhamnen
11.
12.
13.
14.
15. Fogdeborgen
16. Fyrbåken/fyren
17. Borgen Gryningsvattnet
18.
19. Kloster
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26. Tofia
27. Lill-fian
28. Rackarbyn
29.
30. Södra timmerhamnen
31. Häxstugan
32. Kloster
33.
34.
35.
36. Guidelonborgen
37. Borg och by
38.
39.
40.
41.
42. (Magiker?) torn och by
43.
44.
45. Värdshus
46-
47.
48.
49. Borg, by och gårdar (liten förläning?)
50. Stirzberget
birkebeineren
Admin
Posts: 7205
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Fil-Tofia

Post by birkebeineren »

Snibben wrote: 2021-05-01 13:51 Tanken är att det skall var Stirzberget men jag är inte helt nöjd med den. Tänker omarbeta den lite och låta den ligga på en utskjutande klippa eller kanske en tidvattenö.
Tidvattenö verkar intressant.
Snibben wrote:Jag tänker mig byarna i Kardien och Zorakin som byar i södra Europa. Det vill säga att de ligger mellan 500m till 1,5 km från varandra. Jag vill helt enkelt visa på en levande landsbygd...
Bra att visa det. Områderna närmast Fil-Tofia och Stirpazfloden kan också tänkas vara relativt välmående och välbefolkade.
Snibben wrote:Av någon anledning hamnade alla småborgar på Zorkins sida? Kanske landskapet i östra Philmark är för kuperat för att behöva ha några strategiska borgar?
Har inte Aidne-modulen tillgängligt men tror det står något där om att borgbyggen inte är lika vanliga i Kardien som i Zorakin. Något med feodalstrukturen eller så. Nu har vi väl försökt modifiera denna lite i vår tolkning av Aidne men att det är en skillnad mellan Kardien och Zorakin kan fortsatt gälla. Kanske är det också för kuperat på den kardiska sidan? Philmark är också tänkt vara lite mera kargt än det mera fruktbara Slättebo.
Snibben wrote:"Sandbankarna" nedanför södra timmerhamnen föreställer jag mig som en bldning av förlupna lera, skräp och en hel del förlupna stockar som har skapat konstgjorda öar. Öarna är dock farliga att vistas i för människor då stockar kan skifta under vikten av den som går på det och i värsta fall hamnar man i ett vattenhål där stockarna rullar ihop ovanför en eller så kanske man krossas mellan några av dem. Revet i sig är inte farligt för sjöfarten men under några stormar har det hänt att skepp har krossats mot det. För ca 100 år sedan slungade det Dalkiska skeppet Frids Banér upp i mitten av revet. Ingen av skeppets besättning hördes någonsin av. Enligt legend skall skeppet medfört en kista med guld och många har försökt att ta sig till vraket men har fått vänt på vägen dit eller i vissa fall satt livet till. Ibland kan man se mystiska ljus från skeppet under natten.
Stockreven som de nu fått heta är ett bättre namn. Låter som ett område lämpligt för äventyr...
Snibben wrote:En fyrbåk borde snarare läggas mittemot. Den utskjutande Rövaråsen höjer sig upp här och ger en naturlig plats för ett fyrbåk. Lotsstationen ligger naturligtvis vid borgen Grynningsvattnet.
Perfekt.
Snibben wrote:Jag lägger till en inbuktning vid norra timmerhamnen. Kranar i de bägge timmer hamnarna är jag fortfarande skeptisk till. Varför göra en komplicerad konstruktion när rep, häst och dragbana borde vara en betydligt enklare lösning. Dragbanor kräver inte heller något större underhåll och kan lämnas åt sina öden större delen av året utan tillsyn eller underhåll.
Dragbanor mycket bättre. Gissar att skeppen har egna lyftanordningar för att få det timmer som skall fraktas vidare ombord.
Snibben
Barbisk Hövding
Posts: 1126
Joined: 2008-01-26 13:27
Location: Uppsala

Re: Fil-Tofia

Post by Snibben »

Uppdatering av stora kartan. Onödigt med nummer på Fil, Tofia, Kejsarbron och Ingenmansön.
Image

1. Tullarby
2. Kloster
3. Barkstaden
4. Kyrkokvarnen
5. Varvet
6. Tornby
7. Norra timmerhamnen
8.
9.
10.
11.
12.
13. Fogdeborgen
14. Fyrbåken/fyren
15. Borgen Gryningsvattnet
16.
17. Kloster
18.
19.
20.
21. Värdshus
22.
23.
24.
25.
26. Lill-fian
27. Rackarbyn
28.
29.Södra timmerhamnen
30. Häxstugan
31. Kloster
32.
33.
34.
35. Guidelonborgen
36. Borg och by
37.
38.
39.
40.
41. (Magiker?) torn och by
42.
43. Värdshus
44.
45. Värdshus
46-
47.
48.
49. Borg, by och gårdar (liten förläning?)
50. Stirzberget
Snibben
Barbisk Hövding
Posts: 1126
Joined: 2008-01-26 13:27
Location: Uppsala

Re: Fil-Tofia

Post by Snibben »

Även en close up på Storzberget vid lågvatten och högvatten.

Image

Image
birkebeineren
Admin
Posts: 7205
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Fil-Tofia

Post by birkebeineren »

Stirzberget och tidvattenön ble riktigt fina. :9

Hur stor tidvattenskillnad kan vi tänka oss här innerst i Stirpazviken? Har du räknat fram något för kartan här eller den över hela Fil-Tofia? Kan vara en bra detalj att få med. Lär påverka handel, flottning, fiske och sjöfart i och runt Fil-Tofia.

Har samlat på mig ett antal platsnamn till omgivningskartan men innan jag sätter ut dem har jag några frågor till hur du eventuellt tänkt dig vissa saker:

1) Hur långt ut sträcker sig städernas jurisdiktion från stadsmurarna? Det finns möjligen ett svenskt ord för detta men har inte hittat. På norska var ett ord under medeltiden takmark. Möjligtvis kan vi använda stadsmark för hur vi vill ha det i vårat feodala Aidne? Har inte Kandra-modulen tillgänglig men tror det står något där om vilka byar kring Kandra som lyder under staden och vart gränsen mot omgivande län går. Kanske finns det ett ord eller uttryck vi kan låna där? Jeb skrev i sitt kampanjmaterial om Tofia som ett slags eget område under staden utanför murarna och jag antar han tänkt sig något liknande.

2) Är vattendragen kring Fil-Tofia utsatta för översvämningar likt Stirpazfloden och detta varför det mesta av bosättningarna ligger en bit bort?

3) Är en LV-markering en förutsättning för att en grupp byggnader skall räknas som en by? Andra byggnader behöver då förklaras som något annat eller som tillhörande en nära belägen by.

4) Borde vi låta några platser vara bostad/gård för vanliga riddare? Platser med borgar och torn tillhör istället titulerade ädlingar och länsinehavare.
Snibben
Barbisk Hövding
Posts: 1126
Joined: 2008-01-26 13:27
Location: Uppsala

Re: Fil-Tofia

Post by Snibben »

birkebeineren wrote: 2021-05-04 08:58 Stirzberget och tidvattenön ble riktigt fina. :9

Hur stor tidvattenskillnad kan vi tänka oss här innerst i Stirpazviken? Har du räknat fram något för kartan här eller den över hela Fil-Tofia? Kan vara en bra detalj att få med. Lär påverka handel, flottning, fiske och sjöfart i och runt Fil-Tofia.
Image
Har samlat på mig ett antal platsnamn till omgivningskartan men innan jag sätter ut dem har jag några frågor till hur du eventuellt tänkt dig vissa saker:

1) Hur långt ut sträcker sig städernas jurisdiktion från stadsmurarna? Det finns möjligen ett svenskt ord för detta men har inte hittat. På norska var ett ord under medeltiden takmark. Möjligtvis kan vi använda stadsmark för hur vi vill ha det i vårat feodala Aidne? Har inte Kandra-modulen tillgänglig men tror det står något där om vilka byar kring Kandra som lyder under staden och vart gränsen mot omgivande län går. Kanske finns det ett ord eller uttryck vi kan låna där? Jeb skrev i sitt kampanjmaterial om Tofia som ett slags eget område under staden utanför murarna och jag antar han tänkt sig något liknande.
På Filsidan skulle jag säga 1-10 tillhör staden samt fyrbåken (14)
På Tofiasidan 26-29 räkans att tillhöra staden.
Det kan även finnas utomliggande byar vars skatterätter tillhör stadens skatterätt men inte domvärjo.
2) Är vattendragen kring Fil-Tofia utsatta för översvämningar likt Stirpazfloden och detta varför det mesta av bosättningarna ligger en bit bort?
Nej, de är för små eller ligger för högt för att påverkas.
3) Är en LV-markering en förutsättning för att en grupp byggnader skall räknas som en by? Andra byggnader behöver då förklaras som något annat eller som tillhörande en nära belägen by.
Bra fråga. Vi tänker oss så ofta att medeltidens alla kyrkor låg på samma plats under hela medeltiden och missar att de är byggda under 500 år och man river och bygger nya eller bygger nya för att de gamla blivit för små. Jag kan se att en del byar går till grannbyn för att besöka sitt tempel.
4) Borde vi låta några platser vara bostad/gård för vanliga riddare? Platser med borgar och torn tillhör istället titulerade ädlingar och länsinehavare.
Absolut. Kartan är inte huggen i sten så det går att lägga till gårdar också.
birkebeineren
Admin
Posts: 7205
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Fil-Tofia

Post by birkebeineren »

Tidvattenskilnaden ser bra ut. Snygg detalj att Tofia så tydligt berörs nedanför Kejsarbron. Ett bra ställe att både göra sig av med saker och att hitta nya?

Låter ok med vilka byar som tillhör städerna. Det här med skatterätt och domvärjor skulle kunna diskuteras vidare i speciellt Zorakin-tråden för att tydeliggöra detta här. Kardien har redan en text om detta.

Åarna påverkas inte av översvämmningar och tidvatten, ok. Föreslår docj att marken närmast åarna är lite för fuktig för att förklara frånvaron av byggnader nära brädden. Ingen viktig detalj men ändå.

Några byar använder andra byars tempel. Utgår från det vid namnsätting.

Någon riddargård kommer (på Tofiasidan).
birkebeineren
Admin
Posts: 7205
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Fil-Tofia

Post by birkebeineren »

Namnförslag för Filsidan av kartan:

1. Tullarby
2. Kloster
3. Barkstaden
4. Kyrkokvarnen
5. Varvet
6. Tornby
7. Norra timmerhamnen
8. Huggarby
9. S:t Julien (by)
10. Knekteby (under 11. Ulvebro)
11. Ulvebro (by)
12. Fåregärde by (tillhör 13- Fogdeborgen)
13. Fogdeborgen
14. Fyrbåken/fyren
15. Borgen Gryningsvattnet
16. Vägvände (by under 17. Långeås kloster)
17. Kloster Långeås kloster (S:t Kefims Orden, solnunnor)
18. Bargemo (by)
19. Fina (by)
20. Valbona (by)
21. Värdshus (”Kungen”)
22. Axreby
23. Fiskeläget
24. Gamla Kragelby
25. Nykragelby
birkebeineren
Admin
Posts: 7205
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Fil-Tofia

Post by birkebeineren »

Namnförslag för Tofiasidan av kartan:

26. Lill-fian
27. Rackarbyn
28. Östbredden (by)
29. Södra timmerhamnen
30. Häxstugan
31. Kloster Vättebrunna kloster (S:t Arrfols Orden)
32. Pennerby
33. Härlägret (tillhör 32. Pennerby)
34. Skattebodarna (by under 35. Guidelonborgen)
35. Guidelonborgen (säte för hertigens fogde Josse Eriksson, borgen inte färdigbyggd)
36. Borg och by Borgen Svartmootehall och byn Svartmoot, säte för en raxorisk herse)
37. Nordåkra (by)
38. Sydåkra (by, tillhör 37. Nordåkra och kallas tilsammans med denna för "Åkerbyarna")
39. Kvarnbyn (tillhör Tofia stad)
40. Bredeådal (by under 41. Blixtetorn)
41. (Magiker?) torn och by Blixtetorn, elementarmagikern Rivelda, Elementare Magus från Indarsol
42. Dansaren (by)
43. Värdshus (”Gökens näste”)
44. Bredsax (by)
45. Värdshus (”Prästen & Orchen”)
46. Tjurby
47. Solemölle (by med en dalkisk vindkvarn)
48. Vidängsgärde (by)
49. Borg, by och gårdar (liten förläning?) Ravnredet (säte för baron Korax Ravn av baronatet Stirpeslätt)
50. Stirzberget
”51.” (byggnaderna mellan 31 och 36) Lindemo (säte för riddar Girlof Linde till Lindemo)

Bredån (ån som mynnar vid Stockreven)
Nystran (ån som mynnar vid Stirzberget)
User avatar
Fafnir
Vortiger
Posts: 2101
Joined: 2007-02-09 12:19
Location: Stockholm
Contact:

Re: Fil-Tofia

Post by Fafnir »

Kul att se hur det växer fram :)
Jag har inte glömt bort den påbörjade illustrationen. Den har bara legat i träda
...Men vem skall föra våra runor, så väl, med den äran?
----------
Instagram: porkypete
----------
Mikael
Admin
Posts: 5146
Joined: 2007-02-22 19:19

Re: Fil-Tofia

Post by Mikael »

Jag har inte kunnat skriva här på en vecka av någon anledning. Antar att någon admin fixat det. :lol:

Jag undrade lite över alla borgar. De ser ganska stora ut så vilka är dessa förmögna herrar, och varför byggs de längs en fredlig gräns mot "broderland"? Eller är den inte så fredlig mellan länsherrarna även om kungarna är sams - varför accepterar kronorna en sådan situation? Skulle vilja ha lite bakgrund till de många stora borgarna helt enkelt.
birkebeineren
Admin
Posts: 7205
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Fil-Tofia

Post by birkebeineren »

Mikael wrote: 2021-05-07 17:37 Jag har inte kunnat skriva här på en vecka av någon anledning. Antar att någon admin fixat det. :lol:
Jag kan ha kommit åt någon knapp men tror egentligen inte det...
Mikael wrote:Jag undrade lite över alla borgar. De ser ganska stora ut så vilka är dessa förmögna herrar, och varför byggs de längs en fredlig gräns mot "broderland"? Eller är den inte så fredlig mellan länsherrarna även om kungarna är sams - varför accepterar kronorna en sådan situation? Skulle vilja ha lite bakgrund till de många stora borgarna helt enkelt.
Tror vi har en tanke bakom de flesta av borgarna men det framkommer nog inte så tydligt i wikin ännu.

De båda stora borgarna Gryningsvattnet (15) och Stirzberget (50) är säte för varsin mäktige hertig. Hertigen av Slättebo tillhör de den nordzorakiska adeln där ett av kännetecknen är att använda alltför stora ressurser på statusgivande saker. Borgbygge är en sådan sak. Hur militärt stark Stirzberget är där på sin tidvattensö är inte helt utrett men kungamakten har en lojal motvikt lite längre österut i markgrevskapet Junemark där självaste Riksmarsken av Zorakin är greve. Sen är LV även en stark faktor i området då Solordens fäste Stirpazklyfte ligger lite norr om Tofia. Hertigen av Philmark har säte i Gryningsvattnet och den borgen är troligen stark. Det väger upp för den gamla Pilborgen inne Fil som är gammal och något förfallen. Möjligtvis fruktar kardierna också svartfolken mer än zorakierna? Slättebos berg är nämligen svårare att ta sig genom än vad Philmarks berg är.

Pilborgen inne i Fil är som sagt gammal. Anor från Kejsardömet Jorpagnas tid och båbyggd genom århundraden då den var säte för de såkallade Pilmarskerna som försvarade Echterriket och Divras östra gräns länge. Först 424 eO blev Philmark ett hertigdöme och efter Invasionen av Philmark 484 eO flyttade hertigen från Pilborgen till ett nytt hertigsäte i Gryningsvattnet. Av andra borgar på den kardiska sidan har vi Fogdeborgen (13). Den är inte helt förklarad än men tanken är att den möjligen är säte för en Fredsdommare eller någon annan innehavare av ett ämbete inom Kardiens rättsväsen.

Tofia har inga borgar men utanför förstaden Rackarbyn (28) ligger Bastionen. Den var tidigare i historien en viktig borg men är sedan länge helt sammanfallen och fungerar nu som Tofias stenbrott. Sen har vi Guedelonborgen (36). Det är en borg under uppförande och en tanke är att det är den ambitiöse fogden Josse Eriksson som genom diverse politiska manövrar här lyckats få tillstånd att bygga sig ett eget säte. Förlagan är vår världs Guedelonborg i Frankrike. Sen har vi de mindre borgarna 36 och 49. Nyskapelser som kan flyttas på men de är föreslagna som en barons säte och fäste för en raxorisk herse/hövding (motsvarar baron). Att de ligger nära Tofia kan förklaras med att denna del av Slättebo är av hertigdömets mest tätbefolkade och att borgarna med sina respektive länsinehavare vill finnas nära makten? Magikern i torn 42, Blixtetorn som förslag, har kanske ingen velat motsätta sig i frågan om tornbygge?

Har vi riktig tur hoppar Fraxinus in i diskussionen igen och kan redogöra för politiken i Slättebo. Vore mycket uppskattat och upplysande. Hur troligt det är med Regil i Philmark vet jag inte men där har jag skrivit en del och kan anpassa förhållandena om så önskas. Pilmarsken är min idé. Sen är jag övertygad om att Snibben även kan ge svar på sina borgbyggen. :)

Oavsett, kul med frågor kring det här!!!
birkebeineren
Admin
Posts: 7205
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Fil-Tofia

Post by birkebeineren »

Här är texten som ligger till grund för hur Fil-Tofias försvar ser ut. En fast grund och sen lite variation beroende på hertig.
Regil wrote:Traktatet i Tofia.
Efter svartfolkens invasion av Philmark då Fil-Tofia föll och plundrades grundligt beslutades att stadens försvar måste stärkas. Kungarna av Kardien och Zorakin möttes tillsammans med respektive hertigar på Ingenmansö och undertecknade "Traktatet i Tofia". Här stipuleras att hertigarna skall hålla 240 man vardera till Phil-Tofias försvar. Dessutom beslutades om en kraftig förstärkning av stadsmuren. I händelse av anfall från svartfolk skall Phil-Tofias försvar ledas av den hertig som kan mönstra den största hären, med sin granne som närmast underlydande.

Efter traktets undertecknade restaurerades verkligen stadsmuren och nya porttorn byggdes över floden. Garnisonen rustades även upp tlll 480 man. Sedan dess har kvaliten på garnisonen växlat, under snåla hertigar har den delvis bestått av bönder med påkar, men dess antal har aldrig understigit de 480 man som avtalet kräver.
Post Reply