Trakorien

Samlingsplats för alla länder och platser
User avatar
Brior
Fårodlare
Posts: 480
Joined: 2007-01-27 15:34
Location: Uppsala
Contact:

Post by Brior »

Jag tycker att det mesta i tråden ser mycket bra ut så här långt, inklusive kartan. Några kommentarer:

* Crurerna är som sagt uppblandade enligt min mening och drabbas inte av Svavelvintern - detsamma gäller deras ättlingar i Kargom.

* Minns att de flesta på östra Trinsmyra sympatiserar med Runglernas frihetskamp även om många inte håller med om metoderna och hellre skulle söka en fredlig samexistens med trakorierna som trots allt har medfört ökad handel och välstånd. Kanske något liknande befolkningens inställning till Talibaner och Al Quaida i Afghanistan. Palissaderna mot Rung torde därför vara uppförda av trakorierna. De gamla murarna är en annan sak ty så snart de lämnas ifred så slåss Milackiska klaner inbördes - de enas bara inför yttre hot eller förtryck.

* Både Trinsmyra och Palamux (Moskorien) har traditionellt haft en ålderdomligare struktur med små furstendömen, tydlig adel och svag centralmakt. Skillnaden dem emellan är att Trinsmyra är vitalt och livsbejakande medan Palamux är melankoliskt och trött. Trinsmyrernas stolthet omfattar hela ön och dess kultur, enad genom musik och dyrkan av Inashtar, medan Palamux aldrig har haft motsvarande kulturella och religiösa samhörighet.

* De konstiga titlarna kan mycket väl vara trakoriska felöversättningar om man så vill. Minns att detta är Briors ord.

* Trakorierna bör ha en ganska stark garnison även på norra stranden - kanske i anslutning till det gamla palatset. Månne hertigen fjäskar för ockupanterna och därmed är deras marionett vilket han föraktas för bland andra.
User avatar
Gunther
Admin
Posts: 633
Joined: 2007-01-28 13:08
Location: Umeå
Contact:

Post by Gunther »

Tack för det Brior! :D Ska fundera vidare på dina förslag!
birkebeineren
Admin
Posts: 7204
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Milacke, och även övriga Trinsmyra, borde vara lämplig för SL att lämna spår efter den högkultur som det bland äventyrare och lycksökare så kända gravguldet från uppe i kolonin Arhem ger indikationer på. Tycker som sagt (och även gjort i eget Trakorien) att den cruriska kulturen skall synas till både här och där på Trinsmyra, väldöljd men ändå synlig för den uppmärksamme.

Har alltid tänkt mig att spåren från Cruri på de trakoriska öarna kan delas in på två olika sätt: på Trinsmyra, och därigenom även till mera civilicerade delar av Ereb, finns lämningar som vittnar om en högtstående kultur i vad som ses som en mera eftansträvsvärd form (skrivkonst, arkitektur, teknologi osv) medan det i Kargom där arvet är kanske mera tydligt och mera praktiskt än teoretisk händlar om vilsegångna experiment av både magisk och teologisk natur, offerkonst blandat med matlagning och förfinad tortyrkonst.
User avatar
Brior
Fårodlare
Posts: 480
Joined: 2007-01-27 15:34
Location: Uppsala
Contact:

Post by Brior »

birkebeineren wrote: Har alltid tänkt mig att spåren från Cruri på de trakoriska öarna kan delas in på två olika sätt: på Trinsmyra, och därigenom även till mera civilicerade delar av Ereb, finns lämningar som vittnar om en högtstående kultur i vad som ses som en mera eftansträvsvärd form (skrivkonst, arkitektur, teknologi osv) medan det i Kargom där arvet är kanske mera tydligt och mera praktiskt än teoretisk händlar om vilsegångna experiment av både magisk och teologisk natur, offerkonst blandat med matlagning och förfinad tortyrkonst.
Jag kan bara instämma. Dessutom tänker jag mig att Crurernas mörka och hetska kynne bevarats i högre grad hos Kargomiterna.
birkebeineren
Admin
Posts: 7204
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Behöver hitta lämpliga namn att använda i wikin och undrar således över vilka beteckningar som bäst gör sig för de trakoriska öarnas två stora statsbildningar och deras befolkning. Tänker inte att beteckningarna måste vara de enda som förekommer varken av folken själva eller när vi skriver om dem men att de funkar som uppslagsord.

Förslag:

Statsbildning: Klavykiska riket
Befolkning: klavyker

Statsbildning: Trakoriska riket (alternativt Trakoriska kejsarriket)
Befolkning: trakorier (eller blir paratornier mera rätt?)

Om sen Brior (eller någon annan med goda skäl, exempelvis en känslig kejsar Radabasser) hemskt gärna vill spika ett officiellt namn går säkert också det för sig. :wink:
User avatar
Gunther
Admin
Posts: 633
Joined: 2007-01-28 13:08
Location: Umeå
Contact:

Post by Gunther »

Jag tycker det ser bra ut. Paratornier är väl de enda som skulle kalla sig för trakorier. Jag tror inte folken i de delar som Trakoriska riket har ockuperat skulle kalla sig för trakorier (om de inte är från Paratorna vill säga).
birkebeineren
Admin
Posts: 7204
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Diskussion som berör detta finns här:

viewtopic.php?p=11329#11329
User avatar
Gunther
Admin
Posts: 633
Joined: 2007-01-28 13:08
Location: Umeå
Contact:

Post by Gunther »

Om palatset i Rakma
Det gamla palatset är beläget på den Främmande Kullen invid halvöns nordöstliga strand. Kullen reser sig ett par hundra meter ovanför havsytan, vilket gör att palatset är väl synligt från stadens alla hörn. Nordsidan av kullen har byggts ut med tvärt stupande etapper av sten som utgör fundamentet för den yttre ringmuren på denna udde.

Viken utanför palatsets murar saknar ett officiellt namn, men den har likväl inlett flera häftiga inbördeskrig genom tiderna. Innan ockupationen försåg man budbärare från andra grevskap med en järnkrage och sänkte ner dem i ett rep från muren. På så sätt kunde mjäkigt tal sköljas ur deras munnar samtidigt som palatsvakten kunde hissa upp kroppen efteråt och göra sig av med den utan att svina ner sig.

Den muntre hertigen Monduron da Riakme har sitt residens i en vinge av slottet mot floden Rangindros. Trädgården på den inre borggården används för hertigens festligheter, dit även trakorier bjuds i ett försök att stärka relationerna. Prokuratorn Kakralgus Piknäsa undkommer dock hjälpligt hertigens fjäskande. Vid ett erbjudande om en egen vinge av slottet ska Piknäsa ha svarat: ”Jag finner det uppfriskande att kliva direkt ur säng i soldatloskor.”

Den yttre borggården används sparsamt, men Piknäsa har en mindre garnison stationerad där som primärt står för vakthållningen av palissaden i norr och utkikstornen. Vaktstyrkan stannar i staden i några veckor och byter sedan med soldater från härlägret på södra stranden. Piknäsa har dessutom tagit över slottsfängelset i norra änden av borggården och placerat en administrativ enhet där för kommunikation med stadsvakten och hertigen.
User avatar
gtjorgo
Barbisk Hövding
Posts: 1061
Joined: 2008-05-24 12:54
Location: stockholm

Post by gtjorgo »

Gunther wrote:Jag tycker det ser bra ut. Paratornier är väl de enda som skulle kalla sig för trakorier. Jag tror inte folken i de delar som Trakoriska riket har ockuperat skulle kalla sig för trakorier (om de inte är från Paratorna vill säga).
i min spelvärld är de flesta innevånarna i Soblak tämligen nöjda med att kalla sig trakorier, detta dock kanske främst för att de inte gärna vill vara en del av Kishatet
User avatar
Brior
Fårodlare
Posts: 480
Joined: 2007-01-27 15:34
Location: Uppsala
Contact:

Post by Brior »

gtjorgo wrote: i min spelvärld är de flesta innevånarna i Soblak tämligen nöjda med att kalla sig trakorier, detta dock kanske främst för att de inte gärna vill vara en del av Kishatet
Jag stöder denna syn, gtjorgo. Soblak är en stad med många nationaliteter och stark trakorisk närvaro, inte minst pga sten- och timmerhandeln från Ziddisbar. Man har som du säger Kishatet på en sida och barboskerna på den andra men vill knappast tillhöra någon av dem.
Mikael
Admin
Posts: 5146
Joined: 2007-02-22 19:19

Post by Mikael »

Jag hade för mig att riket visserligen hette Trakorien och ögruppen kallades Trakorien, men att man inom riket var lokalpatrioter och kallade sig för den lokala benämningen tex paratornier, rungler eller varför inte tricilver, inte trakorier. Klavyker och trakorier används endast för historiska personligheter. Tänkte jag.
birkebeineren
Admin
Posts: 7204
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Det var främst för de historiska annalerna jag ville hitta namn så klavyker och trakorier kan då få gälla. Likaså Klavykiska riket för den statsbildning som inte längre finns (bortsett från i vissa nationalistiska moskoriers sorgsna palamuxiska minnen). Mitt önske är som sagt att få ordning i länkarna på wikin.

Trakoriska riket för den dominerande statsbildningen på Trakoriska öarna vilka båda oftast, när det inte är jättenoga med särskiljningen, benämns Trakorien? :?
User avatar
Brior
Fårodlare
Posts: 480
Joined: 2007-01-27 15:34
Location: Uppsala
Contact:

Post by Brior »

Den där länken som Björkis klippte in ovan sammanfattar fortfarande ganska väl min syn på förhållandet, men inget hindrar att andra löser saken på annat sätt - det är ju själva grejen med rollspel.
User avatar
Gunther
Admin
Posts: 633
Joined: 2007-01-28 13:08
Location: Umeå
Contact:

Post by Gunther »

D5K, sid 23 wrote:Rakmakolonnaden är en triumfport som uppfördes åt furst Ctagon av Milacke för åttahundra år sedan. Bågens överstycke bars ursprungligen upp av tretton mästerligt skulptuererade krigarstatyer...
O4Ö, sid 65 wrote:Spoliervarning
Mycket berömd är Rakmakolonnaden, en triumfport som bärs upp av tretton krigarstatyer skulpterade i grönsvart sten. Kolonnaden bekostades av den milackiske fursten Ctagon och uppfördes under åren 222-218 fO som en gåva till gudarna för att fursten kommit hem efter en farofylld resa i österled. Sägnen berättar att mästerskulpturen Odaffta av Rakma högg ut de tretton statyerna ur ett heligt klippblock som kastats ur havsdjupen under ett vulkanutbrott.
[...]
Den trettonde och sista skulpturen kallades Nekromorbus och var så naturtrogen att den vaknade till liv så snart den var fullbordad.
[...]
Under flera dagar plågade Nekromorbus staden. Han drev bort furst Ctagon ur dennes palats och krävde att gatorna skulle fyllas med guld för att ge hans fötter en passande matta.
Jag tolkar detta som att furstepalatset var i Isakra vid denna tid? Men så vitt jag vet finns det inte något palats i Isakra i dag, så det förstördes någon gång och är i dag i Rakma?
User avatar
gtjorgo
Barbisk Hövding
Posts: 1061
Joined: 2008-05-24 12:54
Location: stockholm

Post by gtjorgo »

så tolkar jag det också då jag läser o4ö
Post Reply