Druider och Druidstammar

Övrigt om Ereb Altor
Drahcon
Berendisk Vintrampare
Posts: 43
Joined: 2014-11-01 19:21

Druider och Druidstammar

Post by Drahcon »

Hej!
Hittar knappt någon information om druider på forum eller wiki. :oops:
Kanske finns en tråd jag inte hittar till.
Om inte annat, så finns nu en tråd om druider :roll:

En öppen fråga jag har, är om det finns några officiella druidstammar på Altor?
Last edited by Drahcon on 2021-05-31 14:12, edited 1 time in total.
User avatar
Albrekt
Hynsolgisk Shaman
Posts: 407
Joined: 2008-11-22 14:08
Location: Jakarta, Indonesien

Re: Druider

Post by Albrekt »

Det som skrivits om Penterna är väldigt bra. Dessa är Altors urtypiska druider, i mina ögon.

Jag tänker mig druider som en blanding av Animism och Häxmagi. Förutom Khellillan dyrkare tänker jag mig att druid-liknande magiker kan finnas som del av alla natur-dyrkande kulter av olika religioner, som Moder Jord, Nahriguhr, Reogil, etc.

Jag tror penternas druidiska kultur är Birkebeinarens skapelse. Är det inte så, Birke?
birkebeineren
Admin
Posts: 7204
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Druider

Post by birkebeineren »

Albrekt wrote: 2021-05-14 07:49 Det som skrivits om Penterna är väldigt bra. Dessa är Altors urtypiska druider, i mina ögon.

Jag tänker mig druider som en blanding av Animism och Häxmagi. Förutom Khellillan dyrkare tänker jag mig att druid-liknande magiker kan finnas som del av alla natur-dyrkande kulter av olika religioner, som Moder Jord, Nahriguhr, Reogil, etc.
Låter rätt.
Albrekt wrote:Jag tror penternas druidiska kultur är Birkebeinarens skapelse. Är det inte så, Birke?
Penterna är Regils skapelse, med lite hjälp av flera andra. Mitt bidrag har främst varit att tydliggöra kopplingen mellan penterna som tillhörande urbefolkningen på Aidne och vissa gemensamma kulturella drag. Vidare hur dessa i sin tur har påverkat kulturen i både Kardien och Monturerna. Även hur häxkonst kan kopplas in, något om fornspråket erdir och vissa likheter Snoarskogarnas två människofolk snoaraner och kasener (ett nargurisk folk) har med vår världs kelter.
User avatar
Albrekt
Hynsolgisk Shaman
Posts: 407
Joined: 2008-11-22 14:08
Location: Jakarta, Indonesien

Re: Druider

Post by Albrekt »

birkebeineren wrote: 2021-05-14 09:09 Penterna är Regils skapelse, med lite hjälp av flera andra. Mitt bidrag har främst varit att tydliggöra kopplingen mellan penterna som tillhörande urbefolkningen på Aidne och vissa gemensamma kulturella drag. Vidare hur dessa i sin tur har påverkat kulturen i både Kardien och Monturerna. Även hur häxkonst kan kopplas in, något om fornspråket erdir och vissa likheter Snoarskogarnas två människofolk snoaraner och kasener (ett nargurisk folk) har med vår världs kelter.
I vilket fall som helst är de skithäftiga. :mrgreen: Leve Regil (och Birke förstås)!
User avatar
skaraborgarn
Barbisk Hövding
Posts: 1125
Joined: 2019-05-25 09:34
Location: Skaraborg

Re: Druider

Post by skaraborgarn »

Druider borde väl syssla med alkemi?
Drahcon
Berendisk Vintrampare
Posts: 43
Joined: 2014-11-01 19:21

Re: Druider

Post by Drahcon »

Här kommer mina spridda tankar:
En Druid är en form a religiös animistisk person som valt ett liv i nära samarbete med natur och djur.
De använder sig ceremonier samt ritualer, för att komma närmare naturen enligt mig.

Det finns nog minst två typer av druider, den egoistiske och den givande.

Den som använder naturen och djuren för att förstärka sig själv, ex. alkemi, droger och örter för eget bruk. En klassisk "ond" druid är nog Jesefal Bamilit som använde djurgener för att skapa hybrider bla.

Och den andra som lever med djuren, i försök att ena sig med den.

Jag tror också hamnskiftare kan vara en druid som gått väldigt långt i sin resa att hitta sig själv med hjälp av naturens vägledning.

Jag kan tänka mig det finns enklaver med druider som samlas och all har gåvan att hamnskifta till ett specfikt djur.

Tror det finns en Druidenklav i de djupaste Cer-skogarna i Cereval. Där ett tjugotal druider har vigt sitt liv åt att tjäna en mycket intelligent dock ondsint jättespindel.
Och därav har de även fått förmågan att byta hamn. Vissa av dem har kommit så långt i sin utveckling att spindelformen blir en fysisk transformation, likt Varuvlar.
Sid 14, magikerns handbok.
I de mörka skogarna utanför Nyaclinth, finns en druidenklav på över 1000 medlemmar.
User avatar
Albrekt
Hynsolgisk Shaman
Posts: 407
Joined: 2008-11-22 14:08
Location: Jakarta, Indonesien

Re: Druider

Post by Albrekt »

Drahcon wrote: 2021-05-16 20:20 En Druid är en form a religiös animistisk person som valt ett liv i nära samarbete med natur och djur.
De använder sig ceremonier samt ritualer, för att komma närmare naturen enligt mig.
Låter rätt bra, tycker jag. Lägg till lite häxbesvärjelser, så är alla överens så långt.
Drahcon wrote: 2021-05-16 20:20Det finns nog minst två typer av druider, den egoistiske och den givande.
Lite väl polärt för min smak, men OK.
Drahcon wrote: 2021-05-16 20:20...Jesefal Bamilit som använde djurgener för att skapa hybrider bla.
Denne Jesefal tycker jag verkar intressant. Var kommer han ifrån? Är han i livet? Är dessa hybrider något vi redan känner till, eller är de hittills okända monster/varelser man endast springer på om man hälsar på i Jesefals hemtrakter?
Drahcon wrote: 2021-05-16 20:20Jag tror också hamnskiftare kan vara en druid som gått väldigt långt i sin resa att hitta sig själv med hjälp av naturens vägledning.
Att hamnskiftare kan ha något att göra med druidism eller vad som sedan kommit att utvecklas till druidism är också intressant. Hamnskiftare som svanmöer, hjortider, hajmän, etc. är dock förhållandevis vanliga och utspridda över Altor. Detta tyder på att en sådan koppling måste ligga långt, långt tillbaka i tiden. Erebs lärde verkar vara av åsikten att hamnskiftare är älvfolk. Detta ses som självklart av många, inklusive många av hamnskiftarna själva. Vilket dock inte nödvändigtvis betyder att detta är rätt! Mycket talar för en annan förklaring: hamnskiftarna har väl t.ex. inte spetsiga utan runda öron; och hajmän ses inte som älvfolk. En druidisk förklaring skulle kunna vara lösningen där...

Eller finns det hamnskiftare av två olika ursprung; älvfolk och druider? Vad tycker de i så fall om varandra?

Detta lyfter också frågan om vad Tevatenu tycker om druider. Är det kanske hon som (egentligen) styr dem? Eller är druidism en förvrängning av hennes läror?
Drahcon wrote: 2021-05-16 20:20Tror det finns en Druidenklav i de djupaste Cer-skogarna i Cereval. Där ett tjugotal druider har vigt sitt liv åt att tjäna en mycket intelligent dock ondsint jättespindel.
Coolt. Utveckla detta. Denna stora spindel skulle kunna ha tagit sig upp från Efaro (antingen över eller under Raas Narram på något sätt), där den (eller dess släkting) för länge sedan dyrkades som gud av Spindelkonungens folk, vilka bl.a. byggde en pyramid...
Drahcon wrote: 2021-05-16 20:20I de mörka skogarna utanför Nyaclinth, finns en druidenklav på över 1000 medlemmar.
Var ligger Nyaclinth, tycker du, Drahcon?

Också: om druidism finns på olika ställen i Ereb, finns det ett historiskt samband mellan dessa utövare, eller har denna konst uppstått spontant på helt olika ställen. Om en Khellillan-dyrkande druid från Gladaskogen möter en spindel-dyrkande druid från Cereval, accepterar de då själva att båda tillhör samma "skola". Kan de gå i lära av varandra, t.ex.?
Snibben
Barbisk Hövding
Posts: 1126
Joined: 2008-01-26 13:27
Location: Uppsala

Re: Druider

Post by Snibben »

Drahcon wrote: 2021-05-16 20:20 Den som använder naturen och djuren för att förstärka sig själv, ex. alkemi, droger och örter för eget bruk. En klassisk "ond" druid är nog Jesefal Bamilit som använde djurgener för att skapa hybrider bla.
Nja, Jasefals mål och personlighet ligger mer hos den galna vetenskapsmannen än hos den fanatiskt troende.
Jag misstänker att du har fastnat på yrket Druid i magikerns handbok men Jasefals rek är nog mer lagt åt Artefaktmagikern eller Ärkemagikern i sådant fall. Jasefals livsmanipulation och brukandet av en lirisin bygger mycket på den då nyss utkomna Magi och hans mål bör nog tolkas utifrån den vita boken här.
En annan ledtråd kan också vara att Jasefal lever i en stad och njuter av civilisationen och brukar Ordo Magikas bibliotek i sina studier. Druider är magiker som valt att lämna civilisationen och städerna för att komma närmare naturen. Därtill försakar de ofta bokkunskap till förmån för att "känna" kunskapen samt muntlig tradering av sina kunskaper.
Snibben
Barbisk Hövding
Posts: 1126
Joined: 2008-01-26 13:27
Location: Uppsala

Re: Druider

Post by Snibben »

Albrekt wrote: 2021-05-17 04:10
Eller finns det hamnskiftare av två olika ursprung; älvfolk och druider? Vad tycker de i så fall om varandra?
Nej det finns fler hamnskiftare än två typer. Förutom älvfolken (Svanmöer, Örnmän, Sälingar och Hjortider samt att vissa alver kan skifta hamn) så har vi Hajmännen som är en egen ras. Sedan har vi de som lider av sjukdomen Lychantropi kan skifta hamn (Vraulvar, Varråttor och Vartigrar m.fl.).
birkebeineren
Admin
Posts: 7204
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Druider

Post by birkebeineren »

Intressanta idéer det här. Att beskriva druider som en typ av magiker istället för att knyta ordet till en spesifik kultur är inget okänt fenomen i spelsammanhang. När penterna diskuterades var en tanke att knyta ordet druid till västra Ereb och framförallt urbefolkninen i Aidne. En koppling till Snoarskogarna och möjligtvis även fornspråket erdir var också uppe som förslag. Inspiration från vår världs kelter och deras druider fanns med. Nu har aldrig denna utveckling gjorts och endast penterna fick en färdig beskrivning. Därmed inte sagt att detta fortfarande inte kan gälla till viss del men ordet druid och druidism om vi kallar det det kan få en vidare betydning. Då kan beskrivningen av druider som den görs i Magikerns handbok passas in i Ereb Altor även om de olika handbökerna inte är anpassade till just denna värld. Att använda den officielle Jesefael Bamilit från Krilloan-modulen och hans tankar om livsmanipulation är en klockren koppling.

Druidism kan liknas vid en egen magiskola, alternativt en variant av magiskolan animism. Magikernas Gille, konservativa och bakåtsträverska som många gärna vill kalla dem, ser självklart inte det här som en riktig magiskola utan anser druider som en sorts animister. Druiderna rör sig ibland farligt nära svart magi, häxkonst och annat olagligt men då druidism kan spåras tillbaka till kejsar Aurelion II och hur det ser ut i den joriska magitraditionen (ordet "druid" används blant annat i Encyclopedia Animismia, sidan 873, andra avsnittet, sjunde fotnot) tillåts de verka och även vara medlemmar av Gillet, som Animister. Magikerna i Ordo Magica är mer öppensinninga och även om de ännu inte öppnat upp för druidism som en självständig magiskola att lägga till de redan sjutton skolorna de för närvarande anser vara gällande så har de inget emot druidisk magi och tankegods. Faktum är att magimästare i skolan för Animism Jesefael Bamilit aktivt arbetar för att acceptera druidism som en egen magiskola och har kommit på god väg med detta.

Vad denna nya druidism i Ereb Altor handlar om får ni gärna fortsätta utveckla. Så länge den är kopplat till historia och kontext är jag glad. 8)

Druidenklaven i Cerskogarna låter förövrigt spännande...
birkebeineren
Admin
Posts: 7204
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Druider

Post by birkebeineren »

Snibben wrote: 2021-05-17 10:40
Nja, Jasefals mål och personlighet ligger mer hos den galna vetenskapsmannen än hos den fanatiskt troende.
Som både och ser jag före mig honom.
User avatar
Albrekt
Hynsolgisk Shaman
Posts: 407
Joined: 2008-11-22 14:08
Location: Jakarta, Indonesien

Re: Druider

Post by Albrekt »

Landet Mirel är en annan väldigt fin kandidat för att utveckla någon typ av vad regelböckerna kallar druidism. Mirel, såsom det hittills beskrivits av forumet (under ledning av Vije), är redan fullt av mystiska idéer om magi byggd på dimma och en dyrkan av björnar. Även en lång historia av hamnskifte till björnform.

Kolla in wiki-artikeln för Mirel. De "schamaner" som nämns skulle kunna vara druider, eller kanske druid-lika schamaner? :idea:
Drahcon
Berendisk Vintrampare
Posts: 43
Joined: 2014-11-01 19:21

Re: Druider

Post by Drahcon »

Tack för inspirationen. Här kommer ett första utkast. (Mest fokus på Spindeln)

7000 F.Odo
Soluna
Spindelkonungen

Den jättelika spindeln blev utkastad från ett rike i en kaosvärld som hon förpestat i århundranden. Hon dumpades ner på Altor. Deporterad i våld av rikets samlade krafter. Hon tumlade ned med sina stora kropp ut på slätterna i mitten av Soluna och stannade där.

Århundranden gick och hon låg där levande, andandes men i mestadeles tystnad. En tomhet och förtvivlan tickade inom henne.
I gryningen när solen reste sig i horisonten kunde man höra de jämrande skriken av avsky, ångest och hat.

Nomader fann henne i randen av savannen. I en blandning av tvivel, häpnad och skräck så vågade de sig fram till den stora kolsvarta åttabenade kroppen med en myriad av kolsvarta intensiva ögon toppade varandra och tittade unisont mot de märkliga varelserna..

En stor pyramid restes runt och över hennes kropp och mörkret omslöt. Hennes medvetande kvicknade till och åter fick hon sina fulltaliga krafter. Hon reste sig med vackliga ben omgiven av ett hav av guld och hon blev förälskad.
Ett stort imperium grundlades med sätet från pyramiden och ådrar av guld skapades likt ett nät med centret av hennes bo. Ett nät som nådde hundratals kilometer runt och korsade flera länder och städer. Århundrandena förflöt och härskarglädjen trynade när guldets magiska kraft kunde ej tillgodogöras längre. Hon lämnade boet och sökte sig norrut för att förstå och lära sig om månsilvret. Hon arbetade sig fram i underjorden genom trånga gångar för att slutligen anlända i Cereval.

500 E 0d0

Här befinner hon sig nu, i tystnad, de gälla skriken kan höras mellan varven. Hennes nya bo i ett vävt nät över en kilometervid ravin djupt nere i underjordens hålor ligger hon och skapar nya trådar som sakta letar sig in i varje organisation, säte, skola, by och stad som är av intresse i Cereval, allt för att mätta det nyfunna intresset av månsilvret.

Hennes magiska förmåga är i huvudsak KONTROLLERA PERSON, TELEPATI, TANKELÄSNING. Intressanta individer leds ner i mörkret i underjorden för att sedan motta giftet. Ett gift som förvandlar personen ifråga till en spindelhumanoid med förmågan att transformera sig till en spindel. Dessa individer tappar aldrig sin personlighet, dock urholkas själen helt. Deras vilja som nu är kontrollerad av Ehwriiiko.

Ehwriiiko [Ev-Riko], (Spindelkonungen) det är så hon är namngiven av andra. (Föga veta hennes rätta kön)

Sökare, nomader och druider har fått upp spåren och ett rykte har startat i området. Flertalet av dessa sökare har skapat enklaver i skogarna där de tror hon befinner sig. Flera av dessa individer i jakten, har hittat vägar att byta hamn till en spindel, för att de i sin tro ska få lättare komma i kontakt. Skrönor cirkulerar rikt och många äventyrare beger sig hit för att se om rykten är sanna och många försvinner spårlöst och de har mer än ofta blivit kontrollerade och ledda ner till henne.

Som tur har Måntinget nyligen lagt upp en ny punkt på protokollet.

610. NU!

1. Mötet öppnades
2. Godkännande av dagordning
3. Val av justerare
4. Föregående mötes protokoll
5. Sektionsrapporter
6. SPINDELKONUNGEN
6.1 HUR - ...
6.2 VART -...
6.3 VARFÖR - ....
7. Övrigt

Hon väntar otåligt på den rätta tiden då hon kommer efter att skapat sitt nya imperium under täcket av de stora skogarna som blockerar solens ljus samt kraften från det nyupptäcka månsilvret, kliva upp som En Drottning och urholka världens liv och ödelägga allt i sin väg.

För i hennes värld, är de så en äkta Drottning för sig...

Insåg efter att jag skrivit detta att "Spindelkonungen" är enligt Spindelkonungens Pyramid, en magiker. :oops:
Men hur som helst, så får detta bli en annan pyramid där nånstans i Soluna/Efaro/Annat land :roll:
Last edited by Drahcon on 2021-05-19 22:24, edited 1 time in total.
Mikael
Admin
Posts: 5146
Joined: 2007-02-22 19:19

Re: Druider

Post by Mikael »

Gillar. Spindelkonungen baserade säkert sin makt på Honspindln.
Drahcon
Berendisk Vintrampare
Posts: 43
Joined: 2014-11-01 19:21

Re: Druider

Post by Drahcon »

Mikael wrote: 2021-05-19 21:38 Gillar. Spindelkonungen baserade säkert sin makt på Honspindln.
Ja, såklart! När hon lämnade pyramiden och den stod tom, klev den nya "spindelkonungen" in och tog över pyramiden samt även begravdes där.
Troligen är denna grupp som är beskriven i Spindelkonungens Pyramid, en "druid" enklav i spindelhonans spår.

Albrekt wrote: 2021-05-17 04:10 Var ligger Nyaclinth, tycker du, Drahcon?
Albrekt wrote: 2021-05-19 11:23 Landet Mirel är en annan väldigt fin kandidat för att utveckla någon typ av vad regelböckerna kallar druidism. Mirel, såsom det hittills beskrivits av forumet (under ledning av Vije), är redan fullt av mystiska idéer om magi byggd på dimma och en dyrkan av björnar. Även en lång historia av hamnskifte till björnform.

Att hamnskiftare kan ha något att göra med druidism eller vad som sedan kommit att utvecklas till druidism är också intressant. Hamnskiftare som svanmöer, hjortider, hajmän, etc. är dock förhållandevis vanliga och utspridda över Altor. Detta tyder på att en sådan koppling måste ligga långt, långt tillbaka i tiden. Erebs lärde verkar vara av åsikten att hamnskiftare är älvfolk. Detta ses som självklart av många, inklusive många av hamnskiftarna själva. Vilket dock inte nödvändigtvis betyder att detta är rätt! Mycket talar för en annan förklaring: hamnskiftarna har väl t.ex. inte spetsiga utan runda öron; och hajmän ses inte som älvfolk. En druidisk förklaring skulle kunna vara lösningen där...

Eller finns det hamnskiftare av två olika ursprung; älvfolk och druider? Vad tycker de i så fall om varandra?

Detta lyfter också frågan om vad Tevatenu tycker om druider. Är det kanske hon som (egentligen) styr dem? Eller är druidism en förvrängning av hennes läror?
Mycket intressant!

Mirel, som du själv var inne på? Någonstans i ödemarkerna i Amasithas områden öster om Mefamirs Sjö, kanske till och med vid sjön.

En annan typ av druidenklav som jag tänker på är en som lever i kärlek och harmoni. Nudister kanske. Ett väldigt fromt sällskap av druider som talar mjukt, är pacifister, där männen och kvinnorna lever i stora familjer med polygami och polyamorösa aktiviter. De sysslar med alkemin och häxkonsterna, men enbart för att sprida "kärlek" och "glädje". Ett euforiskt sällskap som är bortom "klassisk" religion och lever i en form av "extas" glädje. (När jag tänker efter, kan det nog lätt förväxlas eller låta som "Hippiekulturen" :roll: )

Kanske därför just Druider sammankopplas med Häxkrafter och ond magi, just för att det är en "Perversion" att blanda djur med människor.
Kanske mäktiga trollkarlar för många tusen år blandade djur och människor som experiment, och att sedan Tevatenu i efterhand har gett dem deras välsignelse och därmed räknas som älvfolk.
Minotaurer och Onaquier är nog inte Tevatenus skapelse för att nämna två som verkar mer skapta ur ett disharmoniskt sinne.
Post Reply