Zots bok: 101 äventyrsfrön & scenarion

Har du något äventyr som ligger och dammar? Dela gärna med dig!
User avatar
skaraborgarn
Barbisk Hövding
Posts: 1120
Joined: 2019-05-25 09:34
Location: Skaraborg

Re: Zots bok: 101 äventyrsfrön & scenarion

Post by skaraborgarn »

RP är vargmän.
Dessa vargmän har i generationer bott i skogen ZYZ. Man har bott där trots att området tillhör kungen/baronen/riddaren släkt. Vargmännen har som betalning för att bo i skogen hjälpt kungen/baronen/riddaren med att vara skogs och vilt skötare samt i krig varit spejare.
Nu har nya tider kommit. den nye kungen/baronen/riddaren vill avverka skogen och har även funnit belägg att det finns guld och andra ädla metaller i området.
Men vargmännen har ingen lust att flytta. Vart ska de flytta förresten det finns inget område på flera dagsfärder som passar vargmännen att leva i.

Två scenarion finns:
1. Gerillakrig.
2. RP skickas ut för att leta efter nytt område de kan slå sig ner i.
User avatar
skaraborgarn
Barbisk Hövding
Posts: 1120
Joined: 2019-05-25 09:34
Location: Skaraborg

Re: Zots bok: 101 äventyrsfrön & scenarion

Post by skaraborgarn »

RP är några dvärgar.

Dvärgarna har fått nys om att det finns mycket med malm och kanske rentav en fyndighet med mithril i ABC.
Men området ABC bebos av grottalver och människor. De flesta människor är herdar och jägare. De har en ganska god relation med alverna som dock håller sig för sig själva mest.
Men snikna dvärgar låter inte några små alver och getuppfödare stå i vägen för sina planer.

Uppdraget är att värva en armé av legoknektar till att fördriva folk och alver som bor i ABC. Kan man ordna med splittring mellan herdar och alver är det bra för de kommer förstås att hålla ihop om de får en gemensam fiende.
Kanske kan man förmå en adelsman i närheten att ställa upp att hjälpa till. (om spelet är i ett feodalt område)
Kan dvärgar vara så fula i fan att de tar hjälp av svartfolk som avskyr alver?

OBS! Man får knappast några hjältepoäng i detta äventyr, kanske blir man skurk...
User avatar
skaraborgarn
Barbisk Hövding
Posts: 1120
Joined: 2019-05-25 09:34
Location: Skaraborg

Re: Zots bok: 101 äventyrsfrön & scenarion

Post by skaraborgarn »

Den mäktige och förmögne nekromantikern har lite tråkigt.
Därför utlyser han en tävling.
Den eller de tappra krigare som kan besegra hans odöda krigare får en miljon guldmynt i belöning. Men dör de har nekromantikern rätt att göra vad han vill med de döda. RP får finna sig i att återuppstå som odöda.

Lätt som en plätt? Ja i teorin. För de odöda som ska besegras är troll, resar, minoutarer och andra storväxta typer som nu är dödsriddare och dödsgastar.

Och tron ni verkligen att RP kommer få en miljon om de överlever?
Om RP blir förvandlade till odöda så kan spelet fortsätta i ny dödspännande riktning!
User avatar
skaraborgarn
Barbisk Hövding
Posts: 1120
Joined: 2019-05-25 09:34
Location: Skaraborg

Re: Zots bok: 101 äventyrsfrön & scenarion

Post by skaraborgarn »

Någon som orkar räkna hur många frön jag har sått?
Kan fortsätta i all evighet men det vore ju kul om någon annan kläckte något i denna tråd.
User avatar
skaraborgarn
Barbisk Hövding
Posts: 1120
Joined: 2019-05-25 09:34
Location: Skaraborg

Re: Zots bok: 101 äventyrsfrön & scenarion

Post by skaraborgarn »

Den gamle magikern eldmagikern ska dra ut på en sista strid med sin ärkefiende.
RP som är unga och raska kanske rentav noviser till den gamle elementarmagikern eller bara vanliga värdshusglin får i uppdrag att samla ihop den gamles vänner. De är mäktiga magiker som alla representerar en inriktning inom elementarmagin.
De bor i områden som förknippas med deras element. Någon eller några kanske lever tillsammans. luft och ljusmagikerna kan ju vara ett gift par boende vid blåsig bergstopp medan vattenmagikern håller hus i under havsbotten i sin lya och studerar fisk dagarna i ända.
Bara att samla ihop de färgstarka magikerna är ju ett äventyr i sig samt att leda dem till eldmagikern.
RP får ju förstås vara med att strida mot fienden vad den eller det nu är?
User avatar
skaraborgarn
Barbisk Hövding
Posts: 1120
Joined: 2019-05-25 09:34
Location: Skaraborg

Re: Zots bok: 101 äventyrsfrön & scenarion

Post by skaraborgarn »

RP är människor och de kan rida. Det är inget äventyr för orcher, serpenter eller ankor.
RP har på sina äventyr kommit över några hästar alldeles fantastiska riddjur och de är intelligentare än genomsnittet.
Frid och fröjd, RP rider runt på sina ädla springare och utför stordåd men så visar det sig att hästarna tillhör den mäktige kungen/drottningen/magik/ernIellernågotannat och denne är inte alls glad att RP rider på de stulna djuren.
RP måste bevisa att de inte stulit djuren samt göra bot. Hitta de riktiga hästtjuvarna eller på något annat sätt gottgöra den mäktige ägaren. Eller så kan man ju rida ifrån allt och jagas av kungen/drottningen/magik/ernIellernågotannat resten av sina dagar.
User avatar
skaraborgarn
Barbisk Hövding
Posts: 1120
Joined: 2019-05-25 09:34
Location: Skaraborg

Re: Zots bok: 101 äventyrsfrön & scenarion

Post by skaraborgarn »

Katastrof!

Den gamla grevinnans betjänt har försvunnit.
Han har tröttnat på all alkohol och sex så han har schappat! :(

Finn honom innan tolvslaget!

Gott nytt år alla Drakar & Demoner nördar! :wink:
Vi ses i Barbia! :mrgreen:
User avatar
skaraborgarn
Barbisk Hövding
Posts: 1120
Joined: 2019-05-25 09:34
Location: Skaraborg

Re: Zots bok: 101 äventyrsfrön & scenarion

Post by skaraborgarn »

RP är svartfolk och lever i en stam/klan.
Den mäktige och onde magikern kanske rentav en viss häxmästare försöker få svartfolken att ansluta sig till honom. Men ni är delade i denna åsikt. En del vill gå med för de tro de får nytta av det. Andra misstänker att de kommer bli förslavade av den mäktige och vill undvika honom.
RP får välja sida i konflikten.
Kom dock i håg att svartfolk sällan håller på med komplicerade intriger. De slåss istället.
User avatar
skaraborgarn
Barbisk Hövding
Posts: 1120
Joined: 2019-05-25 09:34
Location: Skaraborg

Re: Zots bok: 101 äventyrsfrön & scenarion

Post by skaraborgarn »

RP är magiker eller rättare sagt lärlingar. De är alla unga och har inte lärt sig så mycket magi än. Magin man studerar är elementarmagi och eld är den underavdelning man fokuserar på.

En av de andra lärlingarna är en ung dam som är RP överlägsna i kunnandet av magi. Hon spås bi den bäste eldmagikern i världen men hon är trotsig och rebellisk.
En natt rymmer den unga damen och RP som är i ungefär hennes ålder får i uppdrag att leta efter henne. Det behöver kanske inte sägas men de får förstås inte skada eller döda unga fröken.

Men den unga damen som även är pyroman vill inte hittas men spåren av rök och nedbrunna hus lämnar ända spår.
Folk som blivit utsatta för dessa då, hon är dock inte så ond att hon dödar folk med magin gör att de flesta anser magiker i allmänhet och eldmagiker i synnerhet borde brännas på bål.

Ja hur ska det gå?
User avatar
skaraborgarn
Barbisk Hövding
Posts: 1120
Joined: 2019-05-25 09:34
Location: Skaraborg

Re: Zots bok: 101 äventyrsfrön & scenarion

Post by skaraborgarn »

Den odöde XXX har tröttnat på att vara (SL får avgöra vad för slags odöd XXX är) Men det är i princip omöjligt att en odöd kan få graven ro. Att få dö på riktigt. Men gudarna har låtit förstå att XXX kan få frid och "dö" om XXX gör ett vist antal mycket goda gärningar.
Vad för slags gärningar det är får SL fundera ut men det ska vara typ rädda Ereb Altor från undergång rädda mänskligheten eller något annat storslaget.
Till sin hjälp har XXX förstås RP.
User avatar
skaraborgarn
Barbisk Hövding
Posts: 1120
Joined: 2019-05-25 09:34
Location: Skaraborg

Re: Zots bok: 101 äventyrsfrön & scenarion

Post by skaraborgarn »

RP är några sorglösa stråtrövare, de är inte så framgångsrika men ad gör väl det? De är ju svartalfer och de har inte så stora fodringar på livet. Nu är det så att dessa tappra hjältar rånar ett följe människor och de lyckas komma över en halv skattkarta.
Svartalferna är ju inte några intellektuella men de lyckas ändå förstå att andra halvan av kartan finns i hamnstaden ÅÄÖ. Denna stad är ett tillhåll för busar och banditer så svartalferna borde kunna ta sig in i staden utan alltför mycket problem.
När nu våra hjältar äntligen hittar den andra delen av kartan kommer nya bekymmer.
Skatten är gömd på en ö i havet. Några svartankor visar intresse att hjälpa svartalferna. Men kan någon lita på den andre?

Svartalfer till havs är något synnerligen ovanligt.
User avatar
skaraborgarn
Barbisk Hövding
Posts: 1120
Joined: 2019-05-25 09:34
Location: Skaraborg

Re: Zots bok: 101 äventyrsfrön & scenarion

Post by skaraborgarn »

From dusk to dawn borde funka EA där alla tillbringar tid på värdshus.

RP tar in på ett värdshus som mot kvällen förvandlas till ett tillhåll för vampyrer.
Håller vid liv RP! :twisted:
User avatar
skaraborgarn
Barbisk Hövding
Posts: 1120
Joined: 2019-05-25 09:34
Location: Skaraborg

Re: Zots bok: 101 äventyrsfrön & scenarion

Post by skaraborgarn »

I det område äventyret utspelas är de flesta människor. Söder om dessa i ett träskområde bor det reptilmän. Människor och reptilmän håller sig från varandra. De har en slags kärv neutralitet och undviker kontakt med varandra.
Men från väster kommer stora härar av svartfolk. Krig bryter ut men det går allt sämre och sämre. Till slut förstår man att man kanske borde försöka hämta hjälp hos reptilerna.
Men det har svartfolket också kommit på. Så både människor och svartfolk försöker sända bud ner i träsket i söder.
Det är RP uppdrag att få till en allians.
User avatar
skaraborgarn
Barbisk Hövding
Posts: 1120
Joined: 2019-05-25 09:34
Location: Skaraborg

Re: Zots bok: 101 äventyrsfrön & scenarion

Post by skaraborgarn »

Den rättmätige härskaren har störtats en usurpator har tagit över.
Onda bistra tider råder.
Men det finns hopp. den fallne regentens familj lyckades fly och hans son är nu vuxen och kan sätta sig i spetsen för ett uppror som krossar den onde.
Bara ett litet problem. Sonen är en slashas som dels är ganska korkad, lat och bekväm. Blyg är han också och sitter hellre och äter kakor än över med svärdet.
Ja ärade RP, hur löser ni detta?
User avatar
skaraborgarn
Barbisk Hövding
Posts: 1120
Joined: 2019-05-25 09:34
Location: Skaraborg

Re: Zots bok: 101 äventyrsfrön & scenarion

Post by skaraborgarn »

Lite slapstick.

I orchklanen finns det några svartnissar. Dessa har låg status och ses som lika mycket irritation som besvär.
Men nu är det så att all orcherdrank är slut.
Vad värre är att de som kunde tillverka detta har dött, om det är av för mycket sprit eller att de skjutits av alver är en öppen fråga.
Men ni svartnissar vet råd. I Grymkäftsklanen finns det massor med orcherdrank.
Kruxet är ju att dessa är ära arvfiender.
Så ni svartnissar får order att ta er dit och hämta drycken.
Post Reply