Upphovsrätt

Läs mig först!
Mikael
Admin
Inlägg: 5406
Blev medlem: 2007-02-22 19:19

upphovsrät 1.0

Inlägg av Mikael »

Så att alla är med på vad som gäller.

Upphovsrätten tillkommer normalt sett skaparen, upphovsmannen, vilken är en fysisk person och människa. (Djuralster skyddas inte hur duktig elefanten eller apan är.) Flera personer inblandade kan äga andelar i upphovsrätten. Rätten kan också överlåtas helt eller delvis. Företag/arbetsgivare får genom avtal avledd rätt till upphovsrätten. Hur mycket av upphovsrätten som övergår på arbetsgivaren beror på anställningen och avtalen man använder sig av.

Varje litterärt eller konstnärligt verk kan vara skyddade. Bearbetningar av redan existerande verk och överföringar av sådana till en annan konstart, omarbetningar, ges ett självständigt skydd, vilket också gäller sammanställningar (s.k. samlingsverk). Dessa är dock beroende av upphovsrätten till det ursprungliga verket eller varje enskilt ingående bidrag. Det finns också särskilt titelskydd som innebär att ett verk inte får göras tillgängligt för allmänheten under titel eller signatur att det eller dess upphovsman lätt kan förväxlas med ett tidigare skyddat verk och dess titel. (Företagssamma upphovsmän registrerar också sina titlar som varumärken vilket ger ytterligare skydd.)

För att ett verk skall vara skyddat krävs att det är uppnår s.k. verkshöjd/särprägel. Det innebär bl.a. att det skall vara originellt, dvs. resultat av en personlig intellektuellt kreativt skapande insats. (Rena produkter av naturen som en vanlig gråsten som ingen ytterligare insats gjorts med än att plocka upp den från marken ger inte upphovsrätt till stenens utformning och snarlika stenar.)

Upphovsrätten är enbart relaterad till verkets konkreta utformning, inte verkets idéer eller principer. Detta skall inte misstolkas som att idén inte spelar någon som helst roll vid bedömningen om två verk är lika. Idén kommer in i bedömningen om verken upplevs som lika. Om verkens konkreta former är olika så räcker inte det till att påvisa att de bygger på samma idé, dvs. intrång har inte skett. Konkret utformning är dock inte detsamma som att en karta är en karta, t.ex. är filmatiseringen av en bok är ett intrång. Utförandet är olika men omfattas av skyddet för omarbetningar.

Upphovsrätten ger ensamrätten till att framställa exemplar (kopior av originalet) av verket och att göra det tillgängligt för allmänheten (rätten att framföra, sprida, visa offentligt). Upphovsmannen har också en s.k. ideell rätt, dvs. rätten att anges som upphovsman eller källa, och rätten att slippa kränkande ändringar av sitt verk. Denna rätt kan inte avtals bort, även om man som upphovsman naturligtvis kan godta vissa ändringar som andra kan anse kränkande. Om man själv godkänner en ändring är man ju inte längre kränkt. (Det finns också något som kallas klassikerskydd men troligtvis är inte DD där än, förutom i vissa smalare kretsar som vår egen.)

Upphovsrättslig ensamrätt omfattar inte bara framställning av identiska kopior eller tillägnande av det ursprungliga skicket. Det omfattar också verket i ändrat skick, i översättning eller bearbetning. Nya självständiga verk som tillkommit i fri anslutning till ett annat omfattas inte av ensamrätten, och det är här de svåra gränsdragningarna börjar på allvar. Avgörande bli en konkret och sakkunnig bedömning i det enskilda fallet. Hur likartade uppfattas originalet och bearbetningen/efterbildningen? Är den estetiska upplevelsen densamma är det sannolikt att anse som otillåten kopia. Upphovsrättsintrånget förutsätter dock också att inträngaren känt till originalverket och närgånget utnyttjat det (dvs. vi alla känner till DDs produkter).

Ett speciellt problem är då fortsättningsverken. Ett verk som på ett eller annat sätt använder sig av och utgår från de grundläggande egenskaperna hos ett tidigare verk och arbetar vidare på dess miljö och karaktär. Använder man sig av ”hela” bakgrunden och karaktärerna så att en läsare uppenbart kan anta att det är frågan om en fortsättning så är även det ett intrång i upphovsrätten. Här uppstår återigen svåra gränsfall. Även här blir idéeunderlaget inte oviktigt i bedömningen.

Hur mycket utnyttjande krävs för intrång? Om delar av original blandas med nya självständiga verksdelar, hur mycket krävs? Avgörande är om den utnyttjade delen av originalet är ett verk i sig eller representerar verket. I båda dessa fallen är det intrång. Likhetsbedömning får göras även här. Om det lånade utgör majoriteten av verket är ju saken klar, men mindre delar? Man får referera och citera andra verk, men detta får inte vara för omfattande. Omfattningen bestäms av god sed och att det är motiverat för ändamålet. Källan skall dock alltid anges. Även bildkonst (som vissa kartor) har en inneboende karaktäristika (Arne Anka och Kalle Anka) som är skyddat om det är för lika. Citaträtten anses utesluten gällande bildkonst.

Bevisfrågan. Den som gör gällande att det föreligger ett intrång i upphovsrätten till ett verk har bevisbördan för att en efterbildning skett. En framträdande likhet med det skyddade verket kan emellertid i och för sig anses utgöra ett starkt stöd för att det senare tillkomna alstret just är en efterbildning. Den som påstås ha gjort intrång i den andres upphovsrätt måste då ta över bevisbördan och göra sannolikt att det senare alstret framtagits självständigt för att någon efterbildning inte skall anses föreligga. Enligt Högsta domstolens skäl i NJA 1994 s. 74.

Sanktioner/följder av upphovsrättsbrott handlar om straff, skadestånd, förbud och säkerhetsåtgärder. Straff kan bli fängelse eller böter, där fängelse är aktuellt endast i mycket omfattande intrång på nära organiserad kriminell nivå. Bötesnivå skall sättas i relation till intrångets omfattning och skada. Skadestånd kan begäras av upphovsrättsinnehavaren som då skall bevisa vilka skador han orsakats av intrånget, t.ex. allmän skada på försäljningssiffror, förlorade royalties eller skadat rennomé. Förbud innebär att man förbjuds fortsätta med intrånget och säkerhetsåtgärderna tas till mot trilskande inträngare som inte verkar vilja göra rätt för sig.
Användarens profilbild
Spelknepe
Admin
Inlägg: 2518
Blev medlem: 2007-01-25 20:26
Ort: Helsingborg
Kontakt:

Inlägg av Spelknepe »

Uppdatering: Jag väntar fortfarande på att Riotminds ska skicka en licens till mig. Detta är antagligen en lågprioritering från Riotminds sida. Jag ger dem denna vecka ut. Har det inte kommit något licens så skickar jag en vänlig påminnelse på måndag.
Användarens profilbild
Spelknepe
Admin
Inlägg: 2518
Blev medlem: 2007-01-25 20:26
Ort: Helsingborg
Kontakt:

Inlägg av Spelknepe »

Uppdatering: Jag har mailat Riotminds och fick svar väldigt snabbt med att licensen tar tid att forma, men den är på väg.
Användarens profilbild
Spelknepe
Admin
Inlägg: 2518
Blev medlem: 2007-01-25 20:26
Ort: Helsingborg
Kontakt:

Inlägg av Spelknepe »

Uppdatering: Har åter igen mailat Riotminds. Nu har det gått månad sen de lovade att forma en licens.
peterb
Ransardisk Gripryttare
Inlägg: 196
Blev medlem: 2007-04-02 18:56
Ort: Lidingö
Kontakt:

Inlägg av peterb »

Mikaels genomgång här i tråden om upphovsrätt är kortfattad och bra. Det finns naturligtvis mycket mer att säga om detta ämne men detta är egentligen inte rätt ställe för det. Undertecknad har dock, bl.a. med tanke på projekt likt ErebAltor.se, sammanställt en samling "frågor & svar" som tar sikte på upphovrättsliga frågor som kan dyka upp i samband med rollspel. Ni hittar den på min FAQ sida.
peterb
Ransardisk Gripryttare
Inlägg: 196
Blev medlem: 2007-04-02 18:56
Ort: Lidingö
Kontakt:

Inlägg av peterb »

Spelknepe skrev:Uppdatering: Har åter igen mailat Riotminds. Nu har det gått månad sen de lovade att forma en licens.
Föreslå att dom använder sig av en Creative Commons - Icke Kommersiell - Dela Lika licens.
Användarens profilbild
Spelknepe
Admin
Inlägg: 2518
Blev medlem: 2007-01-25 20:26
Ort: Helsingborg
Kontakt:

Inlägg av Spelknepe »

Tack PeterB för dina förslag. Har föreslagit CC-licensen för Riotminds tidigare.

Fick svar från Riotminds idag...
Hej Tobias

Det är inte meningen att det ska behöva ta så lång tid som det gjort hittills, men det är tyvärr inte jag personligen som arbetar ihop licensen. Jag ska påminna igen så att det blir gjort. Vi är givetvis tacksamma för ert tålamod.

För att inte få er att tro att vi kommer med tomma ord om en licens så är jag tämligen säker på, men kan inte garantera i nuläget, att en licens kommer att vara så fri att ni kan modifiera officiellt material till Ereb Altor och att licensen inte behöver kosta er något.

Det kommer alltså inte att vara några problem att publicera era alster efter att vi fixat licensen, vilket gör att ni fram till dess kan vara så produktiva ni vill, så länge ni inte sprider ngt material förrän efter avtalet.

Mvh
/Anders
Jag tycker det ser lovande ut. :)
Användarens profilbild
Psipo
Cerevalisk Drakryttare
Inlägg: 827
Blev medlem: 2007-02-14 20:01

Inlägg av Psipo »

Om det skiter sig?

Finns det en Plan B?
Användarens profilbild
Spelknepe
Admin
Inlägg: 2518
Blev medlem: 2007-01-25 20:26
Ort: Helsingborg
Kontakt:

Inlägg av Spelknepe »

Om det skiter sig?
Finns det en Plan B?
Då får vi skapa ett ereb "med egna ord" :)
Användarens profilbild
Psipo
Cerevalisk Drakryttare
Inlägg: 827
Blev medlem: 2007-02-14 20:01

Inlägg av Psipo »

Spelknepe skrev:
Om det skiter sig?
Finns det en Plan B?
Då får vi skapa ett ereb "med egna ord" :)
Det var det jag ville höra. :)
Användarens profilbild
Adragoor
Mirelsk Ramkrigare
Inlägg: 1801
Blev medlem: 2007-03-12 20:26
Ort: Lund

Inlägg av Adragoor »

Då får vi skapa ett ereb "med egna ord"
Det känns lite som att det är det vi håller på med redan :)
Användarens profilbild
Spelknepe
Admin
Inlägg: 2518
Blev medlem: 2007-01-25 20:26
Ort: Helsingborg
Kontakt:

Inlägg av Spelknepe »

Det känns lite som att det är det vi håller på med redan
Skillnaden är att ifall vi får använda det officiella materialet rakt av, så kan det i princip spara oss en massa tid.
Användarens profilbild
Adragoor
Mirelsk Ramkrigare
Inlägg: 1801
Blev medlem: 2007-03-12 20:26
Ort: Lund

Inlägg av Adragoor »

Skillnaden är att ifall vi får använda det officiella materialet rakt av, så kan det i princip spara oss en massa tid.
Jo, det är ju jättebra i de flesta fall...
Användarens profilbild
Spelknepe
Admin
Inlägg: 2518
Blev medlem: 2007-01-25 20:26
Ort: Helsingborg
Kontakt:

Inlägg av Spelknepe »

Hear ye, hear ye!: Nu börjar det hända saker. Fick ett mail från Riotminds idag som lyder...
Hej Tobias

Istället för att låta någon annan arbeta fram ett licensavtal har vi nu bestämt att jag ska upprätta avtalet. Förhoppningsvis blir avtalet klart under påsken. För att kunna få till ett fullständigt avtal är det en hel del uppgifter jag behöver av dig:

För det första måste jag veta vem det är Riotminds ska ingå avtal med. Är det bara du, är det du och dina polare, eller har du ett bolag, o s v?
Handlar det om dig eller dig och dina polare så kommer du att vara avtalsparten med oss och därmed ansvarig för licensen i förhållande till dina polare. Vi behöver då ditt namn och ditt personnummer. Är det ett bolag vi ska ingå avtal med så behöver jag veta att du kan företräda bolaget. Vi behöver då också bolagets namn och dess organisationsnummer.

Utöver detta behöver vi adressen till avtalsparten så att vi kan skicka avtalet.

Mvh
/Anders
Jag tar på mig allt ansvar för licensen, och kommer jaga er med blåslampa ifall ni inte sköter er ;)
birkebeineren
Admin
Inlägg: 9089
Blev medlem: 2007-02-27 07:25

Inlägg av birkebeineren »

:D :D :D
Skriv svar